ရွားရွားပါးပါး သဘာ၀အတိုင္း ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ဖိုတိုေရွာ့ကင္းမဲ့တဲ့ ပံုရိပ္မ်ား

© iGoal L. / National Geographic , © David Odisho / National Geographic , © Ionut Burloiu / National Geographic

သဘာ၀ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ လူေတြသာ ၾကည့္တတ္မယ္ဆိုရင္ ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေနပါတယ္။ ေအာက္ဘက္မွာေတာ့ brightside ကေနတဆင့္ ေတြ႔ျမင္ရတဲ့ သဘာ၀တရားထဲက ရွားရွားပါးပါး ပံုရိပ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻၾကီးထဲက ေလထု၊ ေရနဲ႔ အလင္းတို႔ ေပါင္းစပ္လိုက္တဲ့အခါ အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္တဲ့ ထူးျခားဖန္တီးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစတာကို အခုလို ေတြ႔ရမွာပါ။

ေရလိႈင္းနဲ႔ သက္တန္႔

© Calumn Hockey / National Geographic

ႏွင္းပြင့္ခ်ပ္

© Maie Kirnmahn / National Geographic

အနီေရာင္ သက္တန္႔

© Astronautilus / Wikimedia Commons

ကမာၻေျမၾကီးရဲ႕ အလယ္ဗဟိုသဖြယ္

© Ionut Burloiu / National Geographic

အိႏိၵယက သဘာ၀အတိုင္း ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လကမာၻ

© Shreya sikder / National Geographic

ေရလိႈင္းသ႑ာန္တိမ္တိုက္မ်ား

© hphovercraft77 / Reddit

တိမ္ပင္လယ္ေအာက္မွာ ပုန္းေနတဲ့ ပင္လယ္ျပင္က်ယ္

© Naomichi Maki / National Geographic

တရုတ္ႏိုင္ငံက သက္တန္႔ေတာင္တန္းမ်ား

© iGoal L. / National Geographic

ဧရာမသၾကားဂြမ္းလံုးၾကီး လႊမ္းထားတဲ့အလား

© David Odisho / National Geographic

တုတ္ေခ်ာင္းပံုရိပ္ေလးေတြလို ေတြ႔ရတဲ့ မိုးၾကိဳးမ်ား

© Shih-Hsun Lin / National Geographic

လင္းလင္း (ShweMom)

SHARE