မုတ္ဆိတ္နဲ႔ပါးသိုင္းေမႊးဟာ ခန္႔ျငားတဲ့အသြင္ကိုေပးႏုိင္ေၾကာင္း သက္ေသျပေနတဲ့ပံုမ်ား

pixabay

မုတ္ဆိတ္ေမႊးေတြ၊ ပါးသိုင္းေမႊးေတြ ထားျခင္းဟာ မသန္႔ျပန္႔ဘူးဆိုတဲ့ အသြင္အျပင္ကိုေပးတယ္ဆိုတဲ့ ေခတ္ဟာ ေနာက္ေကာက္က်န္ခဲ့ပါၿပီ။ ဆံပင္ခပ္ရွည္ရွည္၊ facial hair ေတြကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ထားမယ္ဆိုရင္ လံုးဝ gentleman ပံုစံကို ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသျပေနတဲ့လက္ေတြ႕ပံုေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဗလလည္းေတာင့္လာတယ္။

Instagram

လူတစ္ေယာက္ေျပာင္းသြားသလိုပဲ

Instagram

စပ္ျဖဲျဖဲမျဖစ္ေတာ့ဘူး

Instagram

ပိုႏုသြားသလိုေတာင္ျဖစ္သြားတယ္

Instagram

ဆံပင္ပါရွည္လာတာ

Instagram

မိုက္တယ္ေနာ္

Instagram

ခန္႕သြားၿပီ

Instagram

gentleman ပဲ

Instagram

မိုက္တယ္

Instagram

ေျပာင္းသြားလိုက္တာ

Instagram

Source: Bright Side

Penny

 

SHARE