ဖန္သားျပင္ေပၚမွာ သမၼတပူတင္ရဲ႕ Live မိန္႔ခြန္းကို မဖြယ္မရာပံုစံနဲ႔ ထုတ္လႊင့္ခဲ့တဲ့ ရုပ္သံလိုင္း

YouTube_CGTB

ရုပ္သံလိုင္းေတြရဲ႕ ရိုက္ကူးေရးတာဝန္ခံေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို တာဝန္ႀကီးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြထဲမွာ ပါဝင္လို႔ေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တိုက္ရိုက္ထုတ္လအင့္အမႈအစီအစဥ္မ်ိဳးကို တာဝန္ယူထားရတယ္ဆိုရင္ ပိုဆိုးေပါ့။

ရုရွားမွာေတာ့ သမၼတစကားေျပာတဲ့အစီအစဥ္ကိုမွ တလြဲႀကီးထုတ္လႊင့္မိလုိ႔ အေဝဖန္ခံေနရတဲ့အျဖစ္တစ္ခု ျဖစ္လို႔ေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံတြင္းက Kaskas Media မွ K Channel ရုပ္သံလိုင္းတစ္ခုရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ပါ။ ရုရွားသမၼတ Putin တစ္ေယာက္ ႏွစ္သစ္အတြက္ ျပည္သူေတြကို စုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးတဲ့ ဗီဒီယိုေလးတစ္ခုပဲျစ္ပါတယ္။

YouTube- CGTN

၂၀၂၀ ဟာ အားလံုးအတြက္ အခက္ခဲဆံုးႏွစ္ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ျပည္သူျပည္သားေတြ အားလံုးေပါင္းၿပီးေတာ့ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးခဲ့လို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႔ေျပာခဲ့တဲ့အျပင္ကိုမွ ဒီကပ္ေရာဂါေဘးႀကီးမွလည္း အကုန္လံုး အျမန္ဆံုးေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ေစဖို႔ ႀကိဳးစားသြားဖို႔ကိုေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

ဒါေပမဲ့ K Channel ကေနတစ္ဆင့္ သမၼမိန္႔ခြန္းကိုနားေထာင္ရတဲ့လူေတြဟာ ပံုမွန္အတုိင္းမဟုတ္ဘဲ Putin ကို ေခါင္းျပတ္အေနအထားနဲ႔ ၾကည့္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ကင္မရာအယူအဆပဲမွားတာလား၊ ထုတ္လႊင့္တဲ့ေနရာမွာပဲ ျပႆနာရွိေနတာလားေတာ့ မသိပါဘူး။ ရုရွားရဲ႕ Twitter user ေတြၾကားထဲမွာေတာ့ တီဗီပံုေတြကို ဓာတ္ပံုရိုက္ၿပီး အခုလိုပဲ တင္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ 

patrika/Twitter
patrika/Twitter

ဒါကေတာ့ မူရင္းဗီဒီယိုပါ။ အေနအထားမ ွန္မွန္နဲ႔ေပါ့။

penny

SHARE