၀ါးတူရဲ့ေနာက္မွာ တြဲေပးထားတဲ့အရာေလးရဲ့ တကယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္

တူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူတိုင္းလုပ္မိတတ္တဲ့ အမွားတစ္ခုရွိပါတယ္။တူအ သံုးျပဳတာၾကာလာတဲ့ လူေတြေတာင္ ဒီလိုအမွားကို လုပ္မိေနတတ္ၾက ပါတယ္။မ်ိဳးဆက္အဆင့္ဆင့္ကို လက္ဆင့္ကမ္းလာတာေၾကာင့္ အခုဆိုရင္ အမွားက အမွန္လိုေတာင္ျဖစ္လာပါၿပီ။အဲ့ဒါကေတာ့ တူမွာ ပါတဲ့ အစိတ္အပိုင္းအပိုကို အသံုးျပဳပံုပါ။

အာရွစားေသာက္ဆိုင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ခ်ေပးတဲ့ ၀ါးတူမွာ အစိတ္ အပိုင္းအပိုတစ္ခုပါတာကို လူတိုင္းသတိထားမိၾကမွာပါ။ဒါေပမယ့္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ဒီအစိတ္အပိုင္းကို ခ်ိဳးၿပီး လႊင့္ပစ္ ထား ၾကတာမ်ားပါတယ္။တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ မွားပါတယ္။၀ါးတူမွာပါတဲ့ အပိုအစိတ္အပိုင္းဟာ အလကားထည့္ေပးထားတာမဟုတ္ပါဘူး။

တူရဲ႕အပိုအစိတ္အပိုင္းကို ခိ်ဳးၿပီး တူကို တင္ထားဖုိ႔ပါ။ေသာက္စရာ တစ္ခုခုေသာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ တူကို အဲ့ဒီအေပၚမွာ တင္ထားေပးဖို႔ အတြက္ အခုလိုအပိုအစိတ္အပိုင္းကို ထည့္ေပးထားပါ။

Ref;.viral4real

SHARE