မမွတ္မိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ သဘာ၀ၾကီးရဲ႕ 10 Year Challenge

ဆယ္ႏွစ္တာအတြင္း ေျပာင္းလဲျခင္းသရုပ္ကို ထင္ဟပ္ေစတဲ့ #10YearChallenge ဟာ အြန္လိုင္းမွာ ေခတ္စားလာတာ မၾကာေသးပါဘူး။ လူေတြက လြန္ခဲ့တဲ့(၁၀) ႏွစ္က ကိုယ့္ပံုစံနဲ႔ လက္ရွိပံုစံဟာ ဘယ္ေလာက္ ကြာျခားမႈရွိ၊ မရွိဆိုတာကို challenge လုပ္ၿပီး လိုင္းေပၚမွာ တင္ၾကပါတယ္။ ဒီနည္းတူပဲ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ေတြနဲ႔ ရာသီဥတုအေရးလႈပ္ရွားသူေတြကလည္း ကမာၻၾကီးဟာ လြန္ခဲ့တဲ့(၁၀) ႏွစ္တုန္းကနဲ႔ ယခု ဘယ္လိုေတြ ကြာျခားေနၿပီလဲဆိုတာ ႏိႈင္းယွဥ္ျပသခဲ့ပါတယ္။ စိတ္ပ်က္၀မ္းနည္းစရာပါပဲ။ ကမာၻၾကီးဟာ သိသိသာသာၾကီးကို ပ်က္စီးယိုယြင္းလာေနပါၿပီ။ တစစနဲ႔ ရာသီဥတုေတြ ေဖာက္ျပန္လာတဲ့ ကမာၻၾကီးကို လူသားတို႔ အခ်ိန္မီထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီဆိုတာ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ဓာတ္ပံုေလးေတြက သက္ေသခံေနပါတယ္။

boredpanda
boredpanda
boredpanda
boredpanda
boredpanda
boredpanda
boredpanda
boredpanda
boredpanda
boredpanda
boredpanda
boredpanda
boredpanda
boredpanda

လင္းလင္း (ShweMom)

Ref: Boredpanda

SHARE