(၂၀၁၈) ခုႏွစ္ Siena အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲက ဆုရဓာတ္ပံုမ်ား

(၂၀၁၈) ခုႏွစ္ Siena International Photo Awards ဟာ ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၅၆) ႏိုင္ငံကေန ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေပါင္း (၄၈,၀၀၀) ရဲ႕ ဓာတ္ပံုေတြကို လက္ခံရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒိုင္ေတြအေနနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ရဲ႕ လက္ရာေတြကို ခက္ခက္ခဲခဲေရြးခ်ယ္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ အခုေတာ့ ဆုရရွိသူေတြကို ေရြးထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဆိုသလို ၿပိဳင္ပြဲမွာ သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ ဆုေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္ဘက္မွာေတာ့ ဆုရဓာတ္ပံုေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

El Calbuco, Chile 

Francisco Negroni

Arctic Fox, Usa 

Sharing Emotion

Mohd Nazri Sulaiman

Cosmic Wildflowers, Brazil 

Marcio Cabral

Rhino Silhouette, Kenya 

Underwater View Of The Winter Lofoten 

Marcio Cabral

Nemo In The House 

Matteo Visconti

Toy Houses, Russia 

Fyodor Savintsev

Beyond Pink, USA 

Fyodor Savintsev

Joana, Dancer At The Tropicana, Sat With Her Grandmother, Cuba

https://sipacontest.com/gallery/2018/category.php?cat=4

 Run!

Christoph Kaula

The Wave, Antarctica Waters

Lorraine Turci

Camels In The Desert, Mongolia

Weiguo Hu

Break, Indonesia

Weiguo Hu

Jump, Canada

Mind The Gap, Antarctica

Ref: Boredpanda

SHARE