အခြန္ေတြကို Mytelpay နဲ႔ေပးေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ Yangon City Bank ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေရးထိုး

MytelPay

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကေန ခုလို Covid-19 ျဖစ္ေနတဲ့ကာလမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုစားစီမံကိန္း တစ္ခုခ်မွတ္ၿပီး တကယ္ လိုအပ္ေနတဲ့လုပ္ငန္းေတြ ဆက္လက္လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္နဲ႔ Covid-19 ေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ထိခိုက္မႈနည္းႏိုင္သမွ် ေလွ်ာ့နည္းေစဖို႔ ပန္းတိုင္ ၇ ခုကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ ၇ ခ်က္ထဲမွာ e-commerce ရဲ႕ အသုံးဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ဖို႔နဲ႔ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈေတြကို ပိုၿပီး အသုံးျပဳဖို႔ ဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ မိုဘိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္းငယ္က စတင္အသုံးျပဳေနေပမယ့္ ေဘလ္ေပးေဆာင္တာေတြ ပစၥည္းဝယ္ယူတာေတြမွာေတာ့ ေငြေၾကးကိုပဲ အဓိကထား အသုံးျပဳေနၾကပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုလို အစိုးရကေန စီမံကိန္းရဲ႕ ပန္းတိုင္တစ္ခုအေနနဲ႔ထားၿပီး ေဆာင္႐ြက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အနာဂတ္မွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူ ေငြေပးေခ်မႈေတြ လုပ္လာႏိုင္ေတာ့မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈေတြရဲ႕ အသုံးျပဳမႈ ျမင့္တက္လာေလ ပိုက္ဆံကို ကိုင္တြယ္ၿပီး သုံးရတာနည္းလာေလေလ ပိုက္ဆံကတစ္ဆင့္ ေရာဂါပိုးကူးစက္တဲ့ ႏႈန္းလည္း ပိုနည္းလာမွာပါ။

READ
လွ်ာလည္သြားေလာက္ေအာင္ေကာင္းတဲ့ ငါးႏွပ္ၾကာရိုးဟင္းခါးခ်က္နည္း
MytelPay

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မိုဘိုင္း ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ MytelPay ကလည္း ဒီလို ႏိုင္ငံေတာ္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ဖို႔နဲ႔ သုံးစြဲသူ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အဆင္ေျပလြယ္ကူတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးေပးႏိုင္ေအာင္ အၿမဲႀကံဆေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေမလ ၄ ရက္ ၂၀၂၀ ရက္ေန႔မွာေတာ့ MytelPay ကတဆင့္ စည္ပင္အခြန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အလြယ္တကူေပးေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ Mytel နဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္တို႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။

MytelPay

ထိုသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကိုေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္မွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး Mytel ရဲ႕ CEO – Mr. Hoang Trung Thanh နဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္ရဲ႕ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္ဝင္း တို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခြန္ေဆာင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေမလထဲမွာ သုံးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ စတင္ အသုံးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳၿပီး ေျမခြန္၊ ပစၥည္းခြန္၊ ေရခြန္၊ အမႈိက္ႏွင့္ အညစ္အေၾကးခြန္တို႔ကို MytelPay ကေနတစ္ဆင့္ လြယ္ကူစြာ ေပးသြင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

READ
VoIP ဆိုတာဘာလဲ၊ VoIP ေတြက ဘယ္ေလာက္အသံုးဝင္လဲ

Mytel က ဒီအစီအစဥ္အျပင္ အျခားအသုံးဝင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ေပးအပ္သြားဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Mytel FTTH အတြက္ က်သင့္တဲ့ လစဥ္ေၾကး (ေဘလ္) ကို MytelPay ကတဆင့္ေပးသြင္းမယ္ဆိုရင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့ေပးမယ့္ အစီအစဥ္ကိုလည္း ျပဳလုပ္ထား ပါတယ္။

MytelPay

COVID 19 ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနတဲ့အတြက္ social distancing လုပ္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္မွာ MytelPay ကိုအသုံးျပဳၿပီး စည္ပင္ခြန္ေတြ ေဘလ္ ေတြကို အိမ္ထဲကေန အိမ္ျပင္မထြက္ပဲ ေပးႏိုင္မွာျဖစ္လို႔ သုံးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ လူအမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အဆင္ေျပေျပေငြေပးေခ်ႏိုင္ေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

SHARE