ရံဖန္ရံခါမွ ေဆးလိပ္ေသာက္သူေတြလည္း ေဆးလိပ္စြဲေနသူေတြလိုပဲ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္

Image by klimkin from Pixabay

Columbia University မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သုေတသနေတြအရ ေဆးလိပ္ကို ေန႔စဥ္အနည္းငယ္ပဲ ေသာက္တတ္သူေတြက  ေဆးလိပ္ တစ္ေန႔ ၂ဘူး ေသာက္တတ္သူေတြနဲ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တူညီေနတာကိုေတြ႔ရွိရေၾကာင္း DailyMail သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒီသုေတသနအတြက္ လူေပါင္း ၂၅,၀၀၀ ရဲ႕ အဆုတ္အလုပ္,လုပ္ပုံကို စမ္းသပ္ေလ့လာ ခဲ့ပါတယ္။ အစမ္းသပ္ခံလူေတြကေတာ့ ေဆးလိပ္ေသာက္သူေတြ၊ ေဆးလိပ္ျဖတ္လိုက္တဲ့ သူေတြနဲ႔ ေဆးလိပ္လုံးဝမေသာက္တဲ့သူေတြ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။

Image by Pexels from Pixabay

ရလဒ္ကေတာ့ ေဆးလိပ္အလြန္အကၽြံေသာက္သူေတြရဲ႕ အဆုတ္က တစ္ႏွစ္ကို ၁၁.၂၄ ml ေလာက္ထိစြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းသြားတာကိုေတြ႕ရၿပီး ေဆးလိပ္တစ္ေန႔ကို ၅လိပ္ေအာက္ေသာက္သူေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္ရင္ ၇.၆၅ml ေလာက္ပဲကြာျခားမႈရွိတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

သုေတသနကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အဆိုအရ ေဆးလိပ္အလြန္အကြၽံေသာက္သူေတြ ၉လအတြင္းမွာ ျဖစ္လာတဲ့အဆုတ္အေျခအေနက အနည္းငယ္ေသာက္တတ္သူေတြအေနနဲ႔ တစ္ႏွစ္ေရာက္တဲ့အခါမွာ တူညီတဲ့ ပုံစံျဖစ္လာတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

READ
သင့္ရဲ႕ လွ်ာကေျပာျပေနသည့္ သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးအေၾကာင္း

အဆုတ္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကိုလူတစ္ေယာက္ရဲ႕  အသက္ရႉသြင္း၊ ရႉထုတ္ ႏိုင္မႈ ပမာဏေပၚမူတည္ၿပီးတိုင္းတာပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ကစတင္ၿပီးအဆုတ္ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ က်ဆင္းလာတတ္ပါတယ္။

တစ္ေန႔ကို ေဆးလိပ္ (၅)လိပ္ေသာက္သူနဲ႔ (၂)ဘူးေသာက္သူ ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္က မရွိသေလာက္နည္းပါတယ္။ နည္းနည္းမ်ားမ်ား ရရွိတဲ့ ဆိုးက်ိဳးကေတာ့တူတူပါပဲ။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ကို ျဖစ္ႏိုင္ရင္ျဖတ္တာကေတာ့အေကာင္းဆုံးပါပဲလို႔ အႀကံျပဳတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

Lwin Min

 

SHARE