မထင္မွတ္ထားတဲ့ပစၥည္းေလးေတြနဲ႔ ပံုလွလွေလးေတြရိုက္ျပခဲ့တဲ့ စပိန္ဓာတ္ပံုဆရာ

© Jordi Koalitic

ေျပာခဲ့သလိုပဲ ဒိုးနပ္ကြင္းကိုသံုးၿပီး ဘယ္သူနဲ႔မွမတူတဲ့ စိတ္ကူးမ်ိဳးနဲ႔ရိုက္တဲ့ဓာတ္ပံုမ်ိဳးေလးေတြပေါ့။ Jordi Koalitic ဆိုတဲ့ စပိန္ဓာတ္ပံုဆရာတစ္ဦးကေတာ့ ဒီလိုကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ေနက် ေန႔စဥ္အသံုးေဆာင္ပစၥည္းေလးေတြကို သံုးၿပီး မထင္မွတ္ထားေလာက္ေအာင္ မိုက္တဲ့ ဓာတ္ပံုေလးေတြအျဖစ္ ဖန္တီးေနပါတယ္။ Bright Side မွတစ္ဆင့္ မွ်ေဝေပးရင္း ပံုေအာက္က သူ႕ရဲ႕ account ကိုလည္း ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

အိုင္ဒီယာေလးမိုက္တယ္

© Jordi Koalitic
© Jordi Koalitic

ဘယ္သူကထင္မွာလဲ

© Jordi Koalitic
© Jordi Koalitic

ကမ္းေျခမွာပံုရိုက္ဖို႔

© Jordi Koalitic
© Jordi Koalitic

ဘဲႀကီးကမိုက္တယ္

© Jordi Koalitic
© Jordi Koalitic

ထင္ေတာင္မထင္ဘူး

© Jordi Koalitic
© Jordi Koalitic

အရမ္းမိုက္တဲ့ပံုႀကီး

© Jordi Koalitic
© Jordi Koalitic

ေရသန္႔ဗူးခြံအစြမ္း

© Jordi Koalitic
© Jordi Koalitic

ကမ္းေျခသြားရင္အဲဒီလိုရိုက္

© Jordi Koalitic
© Jordi Koalitic

ေျပာထားတဲ့ဒိုးနပ္ကြင္း

© Jordi Koalitic
© Jordi Koalitic

ငယ္ငယ္တုန္းက ေက်ာင္းမွာအရုုပ္သည္ႀကီး ၁၅၀၀ နဲ႔ဂ်င္းးထည့္ခဲ့တဲ့စပရင္ေလး

© Jordi Koalitic
© Jordi Koalitic

Penny

SHARE