(၂၀၁၈) ခုႏွစ္အတြက္ ဆုရ အေကာင္းဆံုး သမိုင္း၀င္အေဆာက္အဦ ဓာတ္ပံုမ်ား

အဂၤလန္ႏိုင္ငံက က်င္းပတဲ့ ယခုႏွစ္အတြက္ သမုိင္း၀င္ဓာတ္ပံုဆုရရွိသူမ်ားစာရင္းကို ေၾကညာလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္မွာ ေတြ႔ရမယ့္ ဓာတ္ပံုေတြဟာ ကမာၻတစ္လႊားမွာ ရွိၾကတဲ့ ထင္ရွားတဲ့ သမုိင္း၀င္ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ရိုက္ကူးထားခဲ့တဲ့ ဆုရဓာတ္ပံုေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Mont Saint-Michel in France

DANIEL BURTON

West Pier in Brighton

Ben Nazarko

Victoria Memorial Hall in Kolkata, India

Rajesh Dhar

Temple of Bel in Syria

David Lyon

Vicars Close in Wells

ROSE ATKINSON

Taj Mahal in Agra, India

Amitava Chandra

Kings College Chapel

Sara Rawlinson

Safdarjung Tomb, New Delhi, India

Virendra Singh

King’s College, Cambridge

Sara Rawlinson

Pompeii, Italy

Juan Pablo Lasterra

Buddha of Borobudar in Indonesia

Sirsendu Gayen

Whitby Abbey in England

Alan Baxter

Dunstanburgh Castle in England

John Carson

Alexandra Road Estate in London

CHRIS LONDON

Santa Catalina Arch in Antigua

Daniel Burton

လင္းလင္း (ShweMom)

READ
ေခတ္အဆက္ဆက္က အရက္စက္ဆံုးေသဒဏ္ေပးနည္း(၄)မ်ိဳး

Ref: Sun

SHARE