အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေလးေတြရဲ႕ပုံကို ေကာ္ဖီခြက္ထဲမွာ ပုံေဖာ္ေပးေနတဲ့ ဆုိင္ကေလး

လက္ရွိေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္က အလြန္ကို ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ျပင္းထန္ပါတယ္။ ထုတ္ပုိးမႈ၊ ျပင္ဆင္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈစတဲ့ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ လူေတြရဲ႕ အာ႐ုံကုိစြဲေဆာင္ၿပီး အမွန္အကန္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ တစ္ခ်က္မွားလုိက္တာနဲ႔ သူမ်ားေတြေနာက္ကို အျပတ္အသက္ ခ်န္ထားခံခဲ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပေပးမွာကေတာ့ ထုိင္ဝမ္က My Cofi café အမည္ရ ေကာ္ဖီဆုိင္ေလးရဲ႕ အႏုပညာနဲ႔ေပါင္းစပ္ ဝန္ေဆာင္မႈေလးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေလးေတြရဲ႕ပုံကုိ ဝယ္သူအလုိက် ဖန္တီးေပးတာပါ။

(၁) Mickey ေလးလည္း ရႏုိင္ပါတယ္

(၂) တစ္ခါတည္း ေခၚလာလုိ႔လည္း ရပါတယ္

(၃) ပုံစံတူပါ

(၄) တူတယ္မလား

(၅) ဓာတ္ပုံေလးေတြ ျပရင္လည္း ရပါတယ္

(၆) လ်ာတြဲေလာင္းနဲ႔

(၇) စုတ္ဖြားေလး

(၈) အေရာင္ကေတာ့ ကြာမွာေပါ့ေနာ္

(၉) ငွက္ပုံေလးေတြလည္း ရပါတယ္

(၁၀) မ်က္လုံးျပဴေလး

(၁၁) ခ်စ္စဖြယ္

(၁၂) အႏုပညာေျမာက္ လက္ရာေလး

(၁၃) ဘယ္လုိေနေန ၾကည့္ေကာင္းပါတယ္

(၁၄) အိမ္ေမြးယုန္ကေလးလည္း ရပါတယ္

(၁၅) ပုိးဟပ္ကေလး

နတ္စည္ေတာ္ (Shwemom)

READ
ဘယ္သန္ေတြသာ နားလည္ႏိုင္မယ့္ ေန႔စဥ္လူမႈဘ၀ထဲက အခက္အခဲမ်ား

source : iheartdogs.com

SHARE