ဝိတ္က်ခ်င္သူတိုုင္းအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္

ဝိတ္က်ခ်င္တဲ့သူေတြ အမ်ားအျပားရွိေပမယ့္ ထိုသူေတြဟာ အခုုေျပာျပမယ့္ အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္ကို သတိမထားမိ
တတ္ၾကပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ဒီအခ်က္က လူေတြကို ပိုမိုဝေစလာျပီး ဘယ္ေလာက္ပဲေလ့က်င့္ခန္းလုုပ္လုုပ္ဝိတ္မက်
တာလဲ ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေရးၾကီးတဲ့အခ်က္ကေတာ့ အိပ္ရာေစာေစာဝင္ျခင္းပါ။ အိပ္ရာကိုေနာက္က်မွဝင္တဲ့သူေတြဟာ ဝိတ္က်ဖို႔အင္မတန္
ခက္ခဲေၾကာင္းကိုေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ လူေတြဟာ ညဥ့္နက္တဲ့အခါမွာ ဗိုုက္ဆာတတ္လို႔ပါပဲ။ဗိုုက္
ဆာရာကေန သေရစာေတြစားရင္ ထိုအစာေတြကလူကို ဝိတ္တက္ေစတာျဖစ္ပါတယ္။

weight

ဝိ္တ္ခ်လိုသူေတြအေနနဲ႔ ၁၁နာရီထက္ေနာက္မက်ပဲ အိပ္ရာဝင္သင့္ေၾကာင္းကို ေလ့လာသူေတြက အၾကံျပဳထားပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီအခ်က္ကိုသတိမထားပဲ ေလ့က်င့္ခန္းေတြလုပ္ျပီ ဝိတ္ခ်တတ္ၾကပါတယ္။ အက်ိဳး
ဆက္ကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္လုပ္ ပိန္မလာတာပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အိပ္ခ်ိန္ကို ေနာက္မက်ေစပဲ ေစာ
ေစာအိပ္ရာဝင္သင့္ေၾကာင္းကို အၾကံျပဳလုိက္ရပါတယ္။

Source:womanmagazine

shwemom-post-photo-1-1

SHARE