လူေခါင္းပါးေသာေတာမ်ားမွာေရာက္ေနစဥ္ ေရရရွိနိုင္ေသာနည္းလမ္း(၄)မ်ိဳး

 သင္ဟာ လူေခါင္းပါးေသာ ေတာမ်ားကိုခရီးရက္ရွည္ထြက္တတ္ေလ့ရွိပါသလား? ထိုကဲ႔သို႔ ခရီးထြက္မည္ဆိုပါ
လ်ွင္ ေသာက္ေရအလံုအေလာက္သယ္ေဆာင္သြားရပါတယ္။ ေသာက္ေရသည္ အလြန္ပင္အေရးၾကီးပါတယ္
ထို႔ေၾကာင့္ ေသာက္သံုးေရပ်က္လတ္သြားပါက ေရရရွိနိုင္မည့္နည္းလမ္းေကာင္းကိုေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

 ေတာထဲမွာ ေနထိုင္ေနတဲ႔ ေတာေကာင္ေတြလည္းေရကိုလိုအပ္ပါတယ္ ထို႔ေၾကာင့္ေတာေကာင္မ်ားရဲ ႔
အကူအညီျဖင့္ ေရရရွိနိုင္တဲ႔ ေနရာကိုေလ့လာတာ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုဘဲျဖစ္ပါတယ္။
သို႔ေသာ္ ေတာေကာင္မ်ားကိုရွာေဖြေျခရာခံဖို႔ထက္ပိုးမြား မ်ားကိုရွာေဖြရတာအမ်ားၾကီးလြယ္ကူအခ်ိန္ကုန္
သက္သာေစမွာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ျခင္မ်ား။

ျခင္မ်ားသည္ သူတို႔ေပါက္ဖြားမည့္ေနရာကို အိုင္၊ေခ်ာင္း အစရွိတဲ႔ ေရစီးေနွးေသာေနရာမ်ားကိုသာေရြးခ်ယ္ေလ့
ရွိၾကပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျခင္မ်ားေပါမ်ားတဲ႔ေနရာမွာ ေရရွိနိုင္ဖို႔ေသခ်ာပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး အိုင္ကိုရွာေတြ႔ရင္
ေတာ့ ေနာက္ထပ္အိုင္ရဲ ႔အနီးနားပတ္ဝန္းက်င္မွာေရစီးေနတဲ႔ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းတို႔ကိုရွာေဖြေတြ႔ရွိနိုင္ပါတယ္။

၂။ ပ်ားအံု

သစ္ပင္၊ ပင္စည္၊ ေက်ာက္တံုးရွည္ စသည့္ေနရာမ်ားမွာ ပ်ားအံုကိုရွာေဖြရပါတယ္။ ပ်ားေတြသည္ သူတို႔ရဲ ႔ပ်ားအံုကို ေရရွိေသာေနရာမ်ားနဲ႔ ၃-၅ မုိင္အကြာအေဝးေလာက္မွာတည္ေဆာက္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ေရရွိတဲ႔တည္ေနရာကိုရွာေဖြရန္ ပ်ားမ်ားပ်ံသန္းသြားေသာ ပ်ားတန္းေနာက္ကိုလိုက္ပါရွာေဖြပါ သို႔မဟုတ္ ၃-၅မိုင္အတြင္း
ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားမွာရွာေဖြနိုင္ပါနယ္။

၃။ ပုရြတ္ဆိတ္။

ပုရြတ္ဆိတ္ေတာင္ကုန္းကိုရွာပါ ျပီးေနာက္ ေရရွိရာေနရာသို႔သြားေနေသာ ပုရြတ္ဆိတ္တန္းကိုရွာပါ။ အကယ္
ပုရြတ္ိဆတ္မ်ားက သစ္ပင္ေပၚ သို႔မဟုတ္ ပင္စည္ကိုဦးတည္ျပီးသြားလာေနရင္ေတာ့ ဓား၊အခၽြန္အထက္
တခုခုျဖင့္ ထိုေနရာကိုေဖာက္ထုတ္ျပီး ပိုက္ သို႔မဟုတ္ သစ္ရြက္ျဖင့္ ေရရယူနိုင္ပါတယ္။

၄။ ယင္ေကာင္။

ပုရြတ္ဆိတ္မ်ားလိုဘဲ ယင္ေကာင္မ်ားအံုေနေသာေနရာကိုရွာေဖြျခင္းျဖင့္ ေရရွိနိုင္ေသာေနရာကိုရွာေဖြနိုင္ပါတယ္။ ယင္ေကာင္မ်ားသည္ ေရနွင့္ ၁၀၀ မီတာအနီးနားမွာသာရွိေနတတ္ၾကပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္ေကာင္မ်ားကို
ေတြ႔လ်ွင္ ၁၀၀မီတာအတြင္းေဘးပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေရရွိနိုင္ေသာေနရာကိုရွာေဖြနိုင္ပါတယ္။

ေရရရွိခဲ႔ျပီးရင္ သတိထားရမွာကေတာ့ ေတာထဲကေရေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေသာက္သံုးဖို႔အတြက္ မသန္႔စင္ပါဘူး ေရာဂါပိုးေတြအမ်ားၾကီးပါဝင္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရကိုက်ိဳခ်က္ျပီးမွေသာက္သံုးပါ။

source: lifehecker.com

READ
သင္္မသိေသးတဲ့ ေန႔စဥ္သုံးပစၥည္း အစိတ္အပုိင္းေတြရဲ႕ အသုံး၀င္ပုံမ်ား

shwemom-post-photo-1-1

SHARE