ၾကယ္ၾကည့္သူတိုင္းရဲ႕ အိပ္မက္ျဖစ္လာတဲ့ ျပင္သစ္က ကုဗတံုးပံုအခန္းေလးမ်ား

© AbracadaRoom
© AbracadaRoom
READ
ရွိမယ္လို႔ေတာင္ လံုး၀မထင္ရေလာက္တဲ့ ကမၻာအေျခာက္ေသြ႕ဆံုးအရပ္ေဒသ (၅) ခု
© Abracadaroom

ျပင္သစ္ရဲ႕ ပင္မနယ္ေျမၾကီးမွာ ၾကယ္ၾကည့္တဲ့ေနရာ အဓိက (၁၂) ေနရာရွိပါတယ္။ ျမစ္ေတြ၊ ေတာင္တန္းေတြနဲ႔ ေတာင္ၾကားခ်ိဳင့္၀ွမ္းေတြထဲမွာလည္း Carré d’étoiles အခန္းေတြကို ထားရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕အခန္းေတြဆိုရင္ ျပင္သစ္ရဲတိုက္ေတြရဲ႕ ေျမျပင္မွာေတာင္ ရွိပါေသးတယ္။ Carré d’étoiles ေတြထဲမွာ တည္းခိုဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ဟာ Geminids Meteor Shower အတြင္းမွာပါ။ ၄င္းအခ်ိန္ဟာ ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာ(၄) ရက္ကေန (၁၇) ရက္အတြင္း က်ေရာက္ေလ့ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္တာပတ္လံုးမွာ ၾကယ္ၾကည့္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

© Abracadaroom

လင္းလင္း (ShweMom)

Ref: theculturetrip

SHARE