ေဆးေျခာက္ ေန႔စဥ္သံုးစြဲသူေတြဟာ ေဝွးေစ့ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႔ရွိ

YouTube/abc7news

Jama Network Open က တရားဝင္ထုတ္ျပန္တဲ့ သတင္းတစ္ခုအရ ေန႔စဥ္ေဆးေျခာက္ ေသာက္သံုးသူတစ္ဦးဟာ ေဝွးေစ့ကင္ဆာ ပိုျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေဆးေျခာက္ကို ေန႔စဥ္အနည္းဆံုး ၁၀ႏွစ္ႏွင့္အထက္သံုးစြဲသူတစ္ဦးဟာ ဘာမွမသံုးစြဲသူထက္ ၃၆ရာခိုင္ႏႈန္း ေဝွးေစ့ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

ပညာရွင္ေတြဟာ စမ္းသပ္မႈ၂၅ခုေက်ာ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အဲဒါကေတာ့ ေန႔စဥ္ေဆးေျခာက္သံုးစြဲသူေတြဟာ ေဝွးေစ့ကင္ဆာအပါအဝင္ အဆုတ္ကင္ဆာ၊ခံတြင္းကင္ဆာ၊ဦးေႏွာက္ကင္ဆာနဲ႔ လည္ပင္းကင္ဆာ ျဖစ္မျဖစ္ကို စမ္းသပ္မႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ေနာက္ဆံုးရလဒ္ကေတာ့ ေဝွးေစ့ကင္ဆာသာ တျခားကင္ဆာေတြထက္ ပိုမိုျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္းပါပဲ။

ဒါ့အျပင္ စီးကရက္ ဒါမွမဟုတ္ ေဆးေျခာက္သံုးစြဲသူေတြဟာ carcionogens ဆိုတဲ့ျဒပ္ေပါင္းတစ္ခုကို မေသာက္သံုးသူေတြထက္ ပိုမိုရရွိေစပါတယ္။ အဲဒီျဒပ္ေပါင္းဟာ ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈကို ပိုမိုလႈံ႕ေဆာ္ေပးတဲ့ ျဒပ္ေပါင္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

Unsplash/iStock

ဒါဟာဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေဆးေျခာက္အပင္ဆိုတာလဲ အပင္ေတြထဲက အပင္တစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္မို႔လို႔ပါပဲ။အထူးသျဖင့္ေဆးေျခာက္အပင္ေတြကို မီးရႈိ႕တဲ့အခါ ထြက္လာတဲ့ အေငြ႕ေတြထဲမွာ carcionogensဆိုတဲ့ ျဒပ္ေပါင္းပါဝင္ေနလို႔ပါ။အေပၚကေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတိုင္း အဲဒီျဒပ္ေပါင္းဟာ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားေစႏိုင္ႏႈန္းကို ျမင့္တက္ေစလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အျခားေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ေဝွးေစ့ကင္ဆာဟာ ေဆးေျခာက္ကို ေရရွည္သံုးစြဲသူေတြထဲကမွ လူငယ္ပိုင္းေတြမွာ ပိုအျဖစ္မ်ားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အသက္ ၁၅ႏွစ္မွ ၃၅ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တမိးအရဆိုရင္ေတာ့ အေမရိကန္တြင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း လူေပါင္း ၈,၈၅၀ဟာ ေဆးေျခာက္ေရရွည္ သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ေဝွးေစ့ကင္ဆာျဖစ္ပြားေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

Pyi Hein Kyaw

SHARE