ျပင္ဆင္စည္းကမ္းအခ်ိဳ႕နဲ႔အတူ ဝန္ထမ္းေတြကုိ တစ္ရက္ (၅)နာရီပဲအလုပ္ဆင္းေစတဲ့ ကုမၸဏီ

Twitter/Rhingans Gigital Enabler

ဂ်ာမန္အေျခစုိက္ ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ ဝန္ထမ္းေတြကို တစ္ရက္မွာ အလုပ္ခ်ိန္ (၅)နာရီပဲ ဆင္းခုိင္းတယ္လုိ႔ Business Insider မဂၢဇင္းက ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႐ုံးစည္းကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြလည္း ရွိခဲ့ၿပီး၊ သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ လုိက္နာဖုိ႔ ခက္ခဲတဲ့ စည္းကမ္းေတြေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ တစ္ရက္ကုိ (၅)နာရီအနည္းဆုံး အလုပ္ခ်ိန္ေပးရမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ ဖုန္းေျပာဆုိျခင္း၊ ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း စကားစျမည္ေျပာဆုိျခင္းကို လုံးဝ ပိတ္ပင္လုိက္ပါသတဲ့။ သာမန္အလုပ္ခြင္မ်ိဳးမွာ ဆင္းေနရသူမ်ားအဖုိ႔ ဒီစည္းကမ္းခ်က္ေတြဟာ လုိက္နာဖုိ႔ ခဲယဥ္းမွာပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း တစ္ဖက္က ၾကည့္ရင္ေတာ့ အခ်ိန္(၅)နာရီသာဆုိတဲ့ မက္ေမာစရာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္က ႏွစ္သက္စရာပါဘဲ။

Twitter/Rhingans Gigital Enabler

အဲဒီကုမၸဏီအမည္ကေတာ့ Rheingans Digital Enabler လုိ႔အမည္ရၿပီး Bielefeld ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ အေထြေထြအႀကံဉာဏ္ေပးတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အႀကီးအကဲရာထူးရယူထားတဲ့ အမ်ိဳးသားကေတာ့ ကုမၸဏီရဲ႕ အသစ္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို အလြန္သေဘာက်ေနပါတယ္။

Twitter/Rhingans Gigital Enabler

အလုပ္ခ်ိန္က အလြန္နည္းပါးလုိ႔ သူဟာ မိသားစုကုိ ပုိၿပီးအခ်ိန္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္တဲ့။ ကုမၸဏီမွာ လူမႈကြန္ရက္အသုံးျပဳခြင့္ကိုလည္း ပိတ္ပင္ထားၿပီး၊ ျခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ တစ္ရက္ကုိ မိမိကုိယ္ပိုင္အီးေမးလ္စစ္ေဆးဖုိ႔ ႏွစ္ႀကိမ္ အခြင့္အေရးေပးပါသတဲ့။ အေရးႀကီးတဲ့ အီးေမးလ္ေတြကို အေၾကာင္းျပန္ဖုိ႔ သီးျခားသတ္မွတ္ထားခ်ိန္ ရွိပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး ကုမၸဏီအတြင္းက်င္းပတဲ့ အစည္းအေဝးေတြကိုလည္း (၁၅)မိနစ္ထက္ မပိုတဲ့ ၾကာခ်ိန္အတြင္းမွာ အၿပီးလုပ္ရပါတယ္တဲ့။ ဒီနည္းအားျဖင့္ အလုပ္ ဘယ္ေလာက္တြင္က်ယ္မယ္ဆုိတာ တိတိက်က် မသိရေသးေသာ္လည္း၊ ေသခ်ာေပါက္ကေတာ့ ဒီလုိအလုပ္မ်ိဳးဟာ တိတ္ဆိတ္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ကို ႏွစ္သက္သူေတြ၊ အစည္းအေဝး အခ်ိန္အၾကာႀကီး တက္ရတာကို ပ်င္းသူေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမွာပါ။

လင္းေဇာ္ကို

SHARE