ျပည္သူေတြေပ်ာ္ရႊင္ေရးအတြက္ သီးသန္႔ဘတ္ဂ်က္ထားၿပီး အသံုးျပဳသြားမယ့္ နယူးဇီလန္

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္အေၾကာင္းေျပာတဲ့အခါ အဦးဆံုးစဥ္းစားမိတဲ့အေၾကာင္းေတြကေတာ့ GDP ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊ အခြန္အေကာက္နဲ႔ ေၾကြးၿမီကိစၥေတြပါ။ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံေတာ္ေတ္ာမ်ားမ်ားဟာ ႏိုင္ငံပိုင္ဘတ္ဂ်က္စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ဘတ္ဂ်က္သံုးစြဲတယ္ဆိုတာ မရွိသေလာက္ပါ။

ဒါေပမယ့္ အခုတစ္ခါ ထူးထူးျခားျခားပဲ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံဘတ္ဂ်က္ေတြကုိ သံုးမယ္လို႔ ဆိုခဲ့တာကို huffpost နဲ႔ storypick အြန္လိုင္းသတင္း၀က္ဆိုက္ဒ္ေတြမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ နယူးဇီလန္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဂ်ာစင္ဒါအာဒန္က ကေလးသူငယ္ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ စိတ္က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းကိစၥေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီး  ဘတ္ဂ်က္သံုးမယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

instagram

နယူးဇီလန္မွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ လူဦးေရ (၄.၈) သန္းရဲ႕ ဘ၀ေတြ ပိုမိုတိုးတက္လာေစဖို႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အာဒန္အေနနဲ႔ အခုလို စီမံကိန္းေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈဘ၀တိုးတက္ေစဖို႔ ဘတ္ဂ်က္အသံုးျပဳမႈမွာ ဘူတန္ႏိုင္ငံကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးေရွ႕ေျပးတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ အဂၤလန္ဆိုရင္လည္း ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ ဘတ္ဂ်က္အသံုးခ်မႈစနစ္မွာ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံကေတာ့ ႏိုင္ငံပိုင္ဘတ္ဂ်က္အားလံုးကို ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ စိတ္ခ်မ္းေျမ့မႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအေပၚ ဦးတည္ၿပီးအသံုးခ်မယ့္ ပထမဆံုးအေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံ ျဖစ္လာပါၿပီ။ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္းေနၿပီး ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈရာခိုင္ႏႈန္း (၃) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနပါတယ္။

READ
သမီးရည္းစားရန္ျဖစ္ၿပီးေမြးကင္းစကေလးကိုဖန္ကြဲစေတြေပၚတရြတ္တိုက္ဆြဲခဲ့တဲ့ဖခင္

နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံမွာ ရုပ္၀တၳဳပိုင္းဆိုင္ရာေတြက တိုးတက္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံထဲမွာ အျခားျပႆနာေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ မညီမွ်မႈ၊ အိမ္ေျခရာမဲ့ျပႆနာ၊ စိတ္က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြနဲ႔ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြကလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒီလိုျပႆနာေတြအေပၚ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခုလို စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

စီမံကိန္းအသစ္ဟာ လူငယ္ေတြရဲ႕တိုးတက္မႈကို ပိုအေလးထားေပးမွာပါ။ ကေလးသူငယ္ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕  လူေနမႈဘ၀ အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ေပါမ်ားၿပီး လစာတိုးေပးေရး စတာေတြကို လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ နယူးဇီလန္ဟာ စိတ္က်န္းမာေရးေ၀ဒနာရွင္ေတြအတြက္ ဘီလီယံေဒၚလာ(၁.၂၅) သံုးစြဲမွာျဖစ္ၿပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈကိို ေျခဖ်က္ဖို႔ ဘီလီယံေဒၚလာသန္း(၂၁၀)နဲ႔ ကေလးေတြရဲ႕ ဘ၀ေရွ႕ေရးသာယာေစေရးတို႔အတြက္ ဘီလီယံေဒၚလာ (၆၅၆) သန္း အသီးသီး အကုန္က်ခံကာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

READ
ခရစ္စမတ္ေန႔မွာ အိမ္မီးေလာင္တဲ့အထဲပါသြားၿပီး ေသသြားခဲ့တဲ့(၁)ႏွစ္သားေလး

လင္းလင္း (ShweMom)

SHARE