ႏွစ္(၁၀၀)ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ သစ္ပင္ကို ခုတ္ခ်ခဲ့လုိ႔ ေပါင္သုံးသိန္းဒဏ္ေၾကးေဆာင္ခဲ့ရသူ

Twitter/Sean McComb

သစ္ပင္ေတြဟာ ကမာၻႀကီးရဲ႕ အသက္တမွ်ပါပဲ။ သစ္ပင္ေတြဟာ ေအးျမမႈကို ေပးႏိုင္ရုံတင္မဟုတ္ဘဲ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေတြကို ေျဖေလ်ာ့ေပးတာေတြ၊ ေရႀကီးမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တာေတြနဲ႔ သစ္ပင္တစ္ပင္ရဲ႕ တန္ဖုိးဟာ အလြန္ႀကီးမားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကမာၻေပၚက ဖြံၿဖိဳးၿပီးသား ႏုိင္ငံေတြမွာ သစ္ပင္ေတြကုိ စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳးထားၾကၿပီး သစ္ပင္ေတြကုိလည္း မဖ်က္စီးရေအာင္ အကာအကြယ္ေတြ၊ ဥပေဒေတြ မ်ားစြာလည္း ခ်မွတ္ထားပါတယ္။ သစ္ပင္ရဲ႕ သစ္ကိုင္းသစ္ခက္ကေလးကုိ ခ်ိဳးတာ၊ အပင္ေပၚက ပန္းကုိ ခူးတာက အစ မိသြားခဲ့ရင္ ဒဏ္ေၾကးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရႏိုင္ပါတယ္။ အခုတေခါက္ေတာ့ ဒီလုိ သစ္ကို္င္းေလး ခ်ိဳးရုံ၊ ပန္းကေလး ခူးရုံတင္မကဘဲ သစ္ပင္ကုိ ခုတ္မိတဲ့လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ပိုဆုိုးတာက သူ ခုတ္ခ်ခဲ့တဲ့ သစ္ပင္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ သစ္ပင္တစ္ပင္ျဖစ္ေနပါတယ္။

အိမ္ၿခံေျမတည္ေဆာက္သူတစ္ေယာက္ဟာ အိမ္အသစ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၇၆ ေက်ာ္ သက္တမ္းရိွတဲ့ သစ္ပင္တစ္ပင္ကုိ ခုတ္လဲွခ်ခဲ့တာေၾကာင့္ ေပါင္ သုံးသိန္းအထိ ေပးေဆာင္ဖို႔  တရားရုံးက ဒဏ္ေၾကးခ်ခဲ့ပါတယ္။ Fiorenzo Sauro လုိ႔ ေခၚတဲ့ အိမ္ၿခံေျမေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဒါရိုက္တာျဖစ္သူဟာ အဆုိပါ သက္တမ္းရင့္သစ္ပင္ႀကီး အျပင္ ခုတ္ခြင့္မရိွတဲ့ သစ္ပင္ေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္ကို ခုတ္ခ်ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း dailymail သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

Twitter/WNS

တရားခြင္မွာေတာ့ ေပ (၉၀) ေက်ာ္ျမင့္တဲ့ အဆုိပါသစ္ပင္ရဲ႕ တန္ဖိုးဟာ ေပါင္ ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္သာ ရိွေပမယ့္ အခု ခုတ္ခ်ပစ္လုိက္တဲ့ သစ္ပင္ဟာ ျပန္လည္အစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးုဖုိ႔မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ သက္တမ္းရင့္သစ္ပင္တစ္ပင္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ ဒဏ္ေၾကးျမင့္ျမင့္အထိ ေရာက္ရိွသြားေၾကာင္း တရားသူႀကီးက ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ဒါရိုက္တာႀကီး Fiorenzo Sauro ကေတာ့ ဒီလုိခုတ္လွဲခဲ့ျခင္းက မေတာ္တဆျဖစ္သြားတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ေပမယ့္ တရားရုံးကေတာ့ လက္သင့္မခံခဲ့ပါဘူး။ ဒီလုိ သက္တမ္းရင့္အပင္ႀကီးအျပင္ ခုတ္ခြင့္မရိွတဲ့ အပင္ေတြကို ခုတ္ခ်ခဲ့တာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဒါရိုက္တာႀကီး Fiorenzo Sauroနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ Enzo Homes ကုိ ေပါင္သုံးသန္းေက်ာ္အထိ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ဖုိ႔ အမိန္႔ခ်ခဲ့ပါတယ္။

Twitter/Sean McComb

သူတုိ႔ကုိ တရားစြဲဆုိခဲ့သူ Annabel Graham-Paul ကေတာ့ ဒီျဖစ္ရပ္အေပၚမွာ သူ႔ရဲ႕ အျမင္ကုိ အခုလုိ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

“ဒီကိစၥက သဘာဝအရင္းအျမစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရိွေနတဲ့ ဥပေဒေတြကုိ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုပဲ။ ဒီလုိ သက္တမ္းရင့္ ေျမဆီလႊာေတြ၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္ေတြက အစားထိုးလုိ႔မရဘူး”လုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

Twitter/Sean McComb

တရားခြင္ကေတာ့ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းခုတ္လွဲျခင္းခံရတဲ့ သစ္ပင္ေနရာမွာ သစ္ပင္သစ္မ်ားကုိ စိုက္ပ်ိဳးဖုိ႔ရည္ရြယ္ထားေပမယ့္လုိ႔ အခုခုတ္ခုခဲ့တဲ့ သက္တမ္းရင့္သစ္ပင္လုိမ်ိဳးေတာ့ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး redwood သစ္ပင္ေတြဟာ ႀကီးထြားဖုိ႔ အခ်ိန္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္တဲ့ သစ္ပင္ေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

YYK

SHARE