ထင္ရွားတဲ့ ေရာမအေဆာက္အအံုၾကီးေတြရဲ႕ ယခင္နဲ႔ ယခု ႏႈိင္းယွဥ္ဓာတ္ပံုမ်ား

ေရာမအင္ပါယာဆိုဟာ တစ္ေခတ္တစ္ခါတုန္းက ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားခဲ့တဲ့ အင္ပါယာၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရာမအင္ပါယာနဲ႔ ေရာမေခတ္ဗိသုကာလက္ရာေတြဟာ ကမာၻနဲ႔ခ်ီၿပီး ထင္ရွားခဲ့တာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ထူးျခားတာက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း(၂,၀၀၀) ခန္႔က တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး မီးေဘး၊ စစ္ေဘးစတဲ့ ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့တာေတာင္ ယေန႔ထက္တိုင္ တည္ရွိေနေသးတဲ့ ေရာမေခတ္လက္ရာ အေဆာက္အဦးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္မွာ ေတြ႔ရတဲ့ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနၿပီျဖစ္တဲ့ ေရာမအေဆာက္အဦးၾကီးေတြကို ေရွးတုန္းကအတိုင္း ျပန္လည္အသက္သြင္းၾကည့္တဲ့အခါ ဘယ္လိုေတြ႔ရမလဲ စိတ္၀င္စားစရာပါပဲ။ ေအာက္ဘက္မွာေတာ့ ထင္ရွားတဲ့ ေရာမအေဆာက္အဦးၾကီးေတြရဲ႕ အရင္နဲ႔ အခု ႏႈိင္းယွဥ္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Colosseum

boredpanda

Roman Forum

boredpanda

Stadium Of Domitian (Piazza Navona)

boredpanda

Circus Maximus

boredpanda

Temple Of Saturn

boredpanda

Temple Of Venus And Roma

boredpanda

Mausoleum Of Hadrian (Castel Sant’angelo)

boredpanda

Roman Forum From The Tabularium

boredpanda

Theatre Of Marcellus, Temple Of Bellona And Temple Of Apollo Sosianus

boredpanda

The Basilica Of Santi Cosma E Damiano

boredpanda

Temple Of Castor And Pollux And Temple Of Caesar

boredpanda

လင္းလင္း (ShweMom)

READ
ေရွးေခတ္လူေတြရဲ႕ ၾကက္သီးထစရာေကာင္းေအာင္ ရက္စက္လြန္းတဲ့ အျပစ္ေပးနည္းမ်ား

Ref: Boredpanda

SHARE