ခ်စ္တင္းေႏွာစဥ္မွာ အမ်ိဳးသားအမ်ားစုရဲ့စိတ္ပ်က္ဖြယ္အမွားတစ္ခုကိုု စစ္တမ္းတစ္ခုထုတ္ေဖာ္

အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသားေတြအားလုံးနီးပါးဟာ ခ်စ္တင္းေႏွာေနစဥ္မွာ တစ္ညီတညာတည္း က်ဴးလြန္တတ္တဲ့ အမွားတစ္ခု ရွိပါတယ္။ ဒီအမွားကုိလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ အေဖာ္ အမ်ိဳးသမီးေတြကုိယ္တုိင္က မႏွစ္သက္ၾကေပမယ့္ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ျခင္းလည္း မရွိပါဘူး။

အသစ္ျပဳစုခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းတစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတုိရဲ႕ ခုတင္ထက္က စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပုိပုိသာသာ
ေလး ၀ါၾကြားေျပာတတ္ၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ေတာ့ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္စ
ရာပါဘဲ။ အမ်ိဳးသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတုိ႔အိမ္ေထာင္ဘက္အေနနဲ႔ ခ်စ္တင္းေႏွာေနစဥ္အတြင္းမွာ အထြတ္အထိ္ပ္
ေရာက္တဲ့ ခံစားမႈကို ခံစားရတယ္လုိ႔ ျမင္လုိက္ရတာနဲ႔ သူတုိ႔စြမ္းေဆာင္ရည္ဟာ ဟုတ္လွၿပီလုိ႔ ထင္ေနတတ္ၾကပါတယ္။

Do Women’s Orgasms Function as a Masculinity Achievement for Men? ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ အတူ ေကာက္ယူ ခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းမွာ အမ်ိဳးသားအားလုံးနီးပါးဟာ သူတုိ႔တစ္ေတြ ခုတင္ထက္မွာ ဘယ္လုိ စြမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္
ဆုိတာကို ပုိပုိသာသာေလး ၾကြား၀ါ ေျပာဆုိၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။

READ
Masturbation(တစ္ကိုယ္ေရအာသာေျဖျခင္း) ႏွင့္က်န္းမာေရး

Journal of Sex Research ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေယာက္်ားေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာဟာ သူတုိ႔ အိပ္ယာထက္မွာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သလဲဆုိတာကို မူတည္ၿပီး၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ေယာက္်ားပီသမႈေတြဆုိၿပီး ႀကံဖန္ ဂုဏ္ယူတတ္ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အမ်ိဳးသား 810 ကုိ အေျချပဳၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အမူအက်င့္ေတြကို ေမးျမန္းတဲ့အခါမွာ အမ်ိဳးသားေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ သူတုိ႔ရဲ႕အိမ္ေထာင္ဘက္ေတြနဲ႔ ခ်စ္တင္းေႏွာေနစဥ္အတြင္းမွာ အထြတ္အထိပ္ ဘယ္ေလာက္အထိေရာက္
တယ္ဆုိတာကိုသာ သူတုိ႔တစ္ေတြရဲ႕ ေယာက္်ားပီသမႈလုိ႔ ထင္ျမင္ေနၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ညီလင္းထက္ (Shwemom)

source : thesun.co.uk

SHARE