တကယ္ဆံပင္တုလား ဒါမွမဟုတ္​ထူးဆန္းတဲ့တြားသြားသတၱဝါတစ္မ်ိဳးလား

ထိုင္းႏိုင္ငံက Online သံုးစြဲသူတစ္ေယာက္တင္လိုက္တဲ့ Video တစ္ခုေၾကာင့္ၾကည့္႐ႈသူလူအမ်ားထိတ္ထိတ္ျပာျပာျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။တခ်ိဳ႕ကလည္းဆံပင္တုကို႐ိုက္ထားတယ္။တခ်ိဳ႕ကလည္းတစ္ခါမွမျမင္ဖူးတဲ့ထူးဆန္းတဲ့ရြံ႔စရာတြားသြားသတၱဝါတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို႐ိုက္ထားတယ္​ စသျဖင့္မွတ္ခ်က္ေပးၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ေသခ်ာအနီးကပ္​ Zoom ဆြဲပီးၾကည့္တဲ့အခါမွာေတာ့ မွက္(ေတာျခင္)သားေလာင္း​(Gnat Larvae)ေတြ စုေဝးၿပီးအတူေရြ႕လ်ားေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

မွက္သားေလာင္းေတြဟာ ေဆြးေျမ့ပုပ္သိုးေနတဲ့အပင္အစိတ္အပိုင္းေတြကိုစားသံုးၿပီးတစ္ေနရာနဲ႔တစ္ေနရာကိုအုပ္စုလိုက္ေရြ႔လ်ားတတ္​ၾကပါတယ္။


သူတို႔ရဲ႕ Body တည္ေဆာက္ပံုဟာေခ်ာေမြ႔ၿပီး တစ္ေကာင္ကိုယ္ေပၚတစ္ေကာင္ထပ္ၿပီးေရြ႔လ်ားႏိုင္တာေၾကာင့္ျပတ္က်န္ခဲ့တဲ့သားေလာင္းမ႐ွိပါဘူး။


ဒါကေတာ့ထိုင္းႏိုင္ငံက online သံုးစြဲသူတစ္ေယာက္တင္ခဲ့တဲ့ Video File ပါ။

นี้มันหนอนอะไหร่ครับมันกำลังจะยกพวกเข้าไปในบ้านอยู่น่ากลัวหนัด

TaOod Kanghae 发布于 2017年4月25日


ဒါကေတာ့ မွက္(ေတာျခင္)ပံုပါ။


Grinny (shwemom)
Source: Koreaboo

SHARE