စြန္႔ပစ္သြားတဲ့သခင္ကုိ ေအးခဲေနတဲ့ ႏွင္းေတာထဲမွာ (၃)လတုိင္ ေစာင့္ဆုိင္းေနဆဲေခြးေလး

Twitter/@plohie_novosti_mc

အားလုံးဟာ ခ်မ္းလြန္းလုိ႔ ေဆာင္ဒဏ္ကို ေစာင္အထူႀကီးေတြၿခဳံၿပီး ကာကြယ္ေနခ်ိန္မွာ ေခြးေလးတစ္ေကာင္ကေတာ့ သူရဲ႕သခင္က သူ႕ကုိ ျပန္လာေခၚေလမလားဆုိၿပီး ႏွင္းေတာထဲမွာ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေစာင့္ဆုိင္းေနရွာပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ေခြးေလးဟာ ထားသြားတဲ့ သူရဲ႕သခင္ကိုေစာင့္ေနခဲ့တာ (၃)လတုိင္တုိင္ ရွိေနပါၿပီတဲ့။

ေခြးေလးဟာ ႏွင္းထုေတြနဲ႔ ပိန္းပိတ္ေအာင္ေမွာင္ေနတဲ့ ႐ုရွားႏုိင္ငံ၊ Kuskun ရြာေလးရဲ႕ လမ္းမထက္မွာ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ သခင္လာမယ့္လမ္းကို ေမွ်ာ္ေနတာပါ။ အပူခ်ိန္ဟာ ေရခဲမွတ္ေအာက္ (-30) ဒီကရီမွာ (၃)လၾကာ ဆက္တုိက္ရွိသြားေပမယ့္ ဒီရာသီဥတုက ေခြးေလးရဲ႕ ပူေလာင္ေနတဲ့ႏွလုံးသားကို ေအးခဲေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း မရွိပါဘူး။

Twitter/@plohie_novosti_mc

ေခြးေလးကေတာ့ Russian Hachiko အမ်ိဳးစား ေခြးေလး ျဖစ္ပါတယ္။ ေခြးေလးကို သနားတဲ့ေဒသခံေတြက အစာေတြ ပစ္ခ်ေကၽြးေမြးၿပီး ႏွစ္သိမ့္အားေပးေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေခြးေလးဟာ ဒီေနရာမွာပဲ သစၥာရွိစြာ (၃)လတုိင္တုိင္ ေစာင့္ေနရွာတာလုိ႔လည္း ရြာသားေတြက အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

သနားတဲ့သူေတြက ေခြးေလးကို အိမ္ေခၚသြားၿပီး ေမြးျမဴေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္၊ ေခြးေလးကေတာ့ သခင္ေဟာင္း စြန္႔ပစ္သြားတဲ့ေနရာေလးကိုပဲ ျပန္သြားၿပီး အခ်ိန္ျပည့္ သခင္ျပန္ေခၚမယ့္အခ်ိန္ကုိ ေမွ်ာ္ေနရွာတာလုိ႔ သိရပါတယ္။ ရာသီဥတုက ႏွင္းေတြထူလြန္းလုိ႔ ေခြးေလးကို မျမင္ဘဲ ကားေတြက တုိက္မိမွာစုိးတဲ့ ရြာသားေတြက သိေပးဆုိင္းဘုတ္ေတာင္ ေထာင္ထားေပးပါတယ္။

Twitter/@plohie_novosti_mc

ဆုိင္းဘုတ္မွာ “ သတိ … ေခြးေလးတစ္ေကာင္ သူ႕သခင္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရွာပါသည္ ”ဆုိၿပီး ေရးထားပါတယ္။ ဒီလုိအေျခအေနမွာပဲ ေဒသခံအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ေခြးေလးကို ေဘးကင္းတဲ့ တိရစာၦန္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာတစ္ခုခုကို သြားေရာက္ပုိ႔ေပးဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

လင္းေဇာ္ကုိ

SHARE