(၇)ႏွစ္ေက်ာ္အထိ မလႈပ္မယွက္ေနႏုိင္တဲ့ ရွားပါးေရပုတ္သင္မ်ိဳးစိတ္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိ

Wikimedia Commons

ယူေကနဲ႔ ဟန္ေဂရီ သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ အလြန္ရွားပါးတဲ့ ေရပုတ္သင္မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုကုိ ရွာေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေရပုတ္သင္ဟာ တစ္ျခားေရပုတ္သင္ေတြနဲ႔ မတူ၊ (၇)ႏွစ္ေက်ာ္အထိ မလႈပ္မယွက္ ေနႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီေရပုတ္သင္မ်ိဳးစိတ္ကို ေလ့လာဖုိ႔ ေဘာ့စနီးယားနဲ႔ဟာဇီဂုိဗီးနားမွာ လုိဏ္ဂူေရစနစ္အတြင္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ကင္မရာနဲ႔မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ရတာပါ။

ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို သတၱေဗဒဂ်ာနယ္မွာ ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေရပုတ္သင္ေလးဟာ ရက္ေပါင္း (၂၅၆၉)ရက္အထိ မလႈပ္မယွက္ မေရြ႕မလွ်ား ေနခဲ့တာကို ထူးဆန္းစြာ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ဒါဟာ (၇)ႏွစ္ေက်ာ္ အတုိင္းအတာပမာဏ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇီဝေဗဒဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ေကာက္ႏႈတ္ရရင္-

Wikimedia Commons

“ တခ်ိဳ႕ေသာ တစ္ေကာင္းခ်င္းဆီက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ပုံစံပါဘဲ … တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ တစ္ေကာင္နဲ႔တစ္ေကာင္ (၃)မီတာေလာက္ အကြာမွာ ေနၾကတယ္ … သူတုိ႔ဟာ တစ္ေကာင္နဲ႔တစ္ေကာင္ အေဆြခင္ပြန္း ဖြဲ႕လုိတဲ့အရိပ္အေယာင္ လုံးဝ မျပၾကဘူး … ဒီလႈိဏ္ဂူေတြထဲမွာ အနည္းဆုံး ဒုိင္ဗင္ထုိးခ်လိုက္လုိ႔ ပုတ္ခတ္သြားတဲ့ လႈိင္းေတြကေတာင္ ဒီ(P. anguinus) ေရပုတ္သင္ေတြရဲ႕ တည္ၿငိမ္မႈကို မဖ်က္ဆီးႏုိင္ပါဘူး … ေနာက္ သားရဲေတြမရွိျခင္းက သူတုိ႔ရဲ ပုန္းေအာင္းမႈကို အဓိပၸါယ္မဲ့ေစခဲ့တယ္ ”လုိ႔ ေရးသားထားပါတယ္။

အဆုိပါ ေရပုတ္သင္ေတြကို Olm (Proteus anguinus) လုိ႔ ေခၚဆုိၿပီး အေတာ္ေလး လႈပ္ရွားခဲတဲ့ သတၱဝါေတြလုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ သက္တမ္းအားျဖင့္ (၆၈.၅)ႏွစ္ကေန အႏွစ္(၁၀၀)အထိ အသက္ရွင္ႏုိင္ၾကၿပီး၊ ဒီသက္တမ္းအေတာအတြင္းမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈဟာ (၃၂)ေပေအာက္ အတြင္းမွာသာ ရွိၾကပါတယ္။

သူတုိ႔ဟာ မ်က္လုံးလည္း မျမင္ၾကဘဲ၊ အဲဒီသတၱဝါေတြထဲက တစ္ေကာင္ကေတာ့ (၇)ႏွစ္ေက်ာ္အထိ မလႈပ္ရွက္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ လုံးဝအေမွာင္ကမာၻထဲမွာလည္း ေနႏုိင္ၾကတဲ့ ကုန္းတစ္ပိုင္း ေရတစ္ပုိင္းသတၱဝါေတြ ျဖစ္ၾကၿပီး၊ အစာလုံးဝမစားဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ရွင္ႏုိင္တဲ့ သတၱဝါျဖစ္ေနတာကလည္း အလြန္ထူးျခားေနပါတယ္။

Olm ေရပုတ္သင္ေတြဟာ အစာအနည္းငယ္ကို စား႐ုံမွ်ျဖင့္ သူတုိ႔ အသက္ရွင္႐ုံေလာက္သာ အေနအထားအထိ ဇီဝကမၼေဗဒစနစ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္တာကို ထူးျခားစြာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဆုိရရင္ အစာတစ္ခါေလာက္ စား႐ုံမွ်ျဖင့္ (၁၀)စုႏွစ္တစ္စုစာေလာက္ ေနထုိင္ရွင္သန္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိရမွာပါ။

သူတုိ႔ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လႈပ္ရွားမႈျပဳၾကသလဲဆုိရင္ မိတ္လိုက္ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိတ္လုိက္ခ်ိန္ကလည္း (၁၂.၅)ႏွစ္ေလာက္မွ ဒီစိတ္ျဖစ္တာမုိ႔ အေတာ္ေလးကို ေနႏုိင္တဲ့သတၱဝါေတြလုိ႔ေတာင္ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့(၈)ႏွစ္အေတာအတြင္းမွာ ေရငုပ္သမား သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ Olm ေတြကို ေရေအာက္လႈိဏ္ဂူေတြအထိသြားကာ  ေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။

သူတုိ႔ဟာ Olm ေတြကို ဖမ္းၿပီး၊ အမွတ္အသားျပဳကာ မူလေနရာမွာ ထားရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီနည္းအားျဖင့္ သူတုိ႔ တစ္ျခားေနရာေတြမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းသလား၊ မူလမွတ္သားခဲ့တဲ့ အရာေတြ ပ်က္ယြင္းသလား ဆန္းစစ္ခဲ့ၾကရာ၊ အထက္ပါ ထူးဆန္းတဲ့အခ်က္ေတြကို စုေဆာင္းႏုိင္ခဲ့တာပါ။

လင္းသုတ

SHARE