(၃)လအတြင္း မိန္းကေလးလုံး၀မေမြးတဲ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံကထူးဆန္းတဲ့ရြာကေလး

shutterstock/By Sotnikov Misha

အိႏိၵယအာဏာပိုင္ေတြဟာ Uttarakhand ျပည္နယ္ရဲ႕ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ Uttarkashi မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ (လအတြင္း မိန္းကေလးလံုး၀မေမြးဖြားခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျပင္းအထန္ စံုစမ္းေနေၾကာင္း insider သတင္းအရ သိရပါတယ္။ Uttarkashi ခရိုင္တြင္း ရြာေပါင္း (၁၃၂ရြာမွာ ကေလး(၂၁၆ဦး ေမြးဖြားခဲ့ေပမယ့္ ကေလးေတြဟာ မိန္းကေလးေတြတစ္ဦးမွ မပါပဲ ေယာက်္ားေလးေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနခဲ့တာေၾကာင့္ အာဏာပိုင္ေတြဟာ ဒီကိစၥကို အေသးစိတ္စံုစမ္းေနခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

shutterstock/By Sotnikov Misha

Uttarkashi မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေတာ့ တရား၀င္ကေလးမီးဖြားႏႉန္းဟာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနျဖစ္ေနၿပီး အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးသေႏၶသားေလာင္းဆိုရင္ ဖ်က္ခ်ပစ္တဲ့ႏႉန္းက ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေနၿပီလို႔ ဆိုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိႏိၵယဟာ (၁၉၉၄ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး သမီးမိန္းကေလးဆိုရင္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်တဲ့အမႉမ်ိဳးမလုပ္ဖို႔ တရား၀င္ဥပေဒျပဌာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အိႏိၵယႏိုင္ငံရဲ႕ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒီဥပေဒမွာ ထိေရာက္ပံုမရပဲ မိန္းကေလးဆိုတာနဲ႔ ဖ်က္ခ်ဖို႔ စိတ္ကူးေနၾကတာပါ။

အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာ ဖို၀ါဒၾကီးစိုးပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႉအရကို သားေယာက်္ားေလးေတြဟာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးေတြျဖစ္ၾကတယ္၊ စီးပြားရွာေဖြေပးသူေတြျဖစ္ၾကတယ္လို႔ဆိုကာ အေလးထားေလ့ရွိၿပီး သမီးမိန္းကေလးေတြကိုေတာ့ အသံုးမလိုတဲ့ လူပိုေတြအျဖစ္ ယူဆၾကပါတယ္။ အိႏိၵယလူမ်ိဳးေတြဟာ သူတို႔ေသဆံုးတဲ့အခါ အေမြေတြကို သားေတြထံမွာသာ လႊဲေလ့ရွိပါတယ္။

shutterstock/By kaetana

အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးတဲ့အခါ အမ်ိဳးသားရဲ႕အိမ္ကို လိုက္သြားရၿပီး ေယာကၡမကို အလုပ္အေကြ်းျပဳရပါတယ္။ ပိုဆိုးတာကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့အခါ အမ်ိဳးသားေတြကို ခန္း၀င္ပစၥည္းေတြ၊ လက္ေဆာင္ပဏၰာေတြေပးၿပီး တင္ေတာင္းရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ထံုးတမ္းအစဥ္အလာေတြေၾကာင့္ သမီးမိန္းကေလးေတြဟာ မိသားစုအတြက္ တန္ဖိုးမရွိဘူးဆိုၿပီး မလိုခ်င္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္တုန္းက အိႏိၵယအစိုးရကေတာ့ လူဦးေရ(၆၃သန္းေလာက္ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ က်ားမခြဲျခားဆက္ခံမႉေၾကာင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရထဲကေန ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီလို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၁၁ခုႏွစ္တုန္းက တိုင္းထြာရရွိတဲ့ အိႏိိၵယႏိုင္ငံရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြအရလည္း အိႏိၵယအမ်ိဳးသားဦးေရ (,၀၀၀မွာ အမ်ိဳးသမီးဦးေရဟာ (၉၄၀ပဲ ရွိတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္း က်ားမအခ်ိဳးအစားမညီမွ်ေတြ ပိုမ်ားလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

shutterstock/By Sofia Zhuravetc

Uttarkashi က ရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သမီးမိန္းကေလးဆိုရင္ ဖ်က္ခ်ၿပီး သားေယာက်္ားေလးပဲ ေမြးေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသူေတြကေတာ့ ဒီေဒသမွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေပးတဲ့ ေဆး၀န္ေဆာင္မႉမ်ား ရွိေနသလားဆိုတာ စံုစမ္းေနပါတယ္။ လက္ရွိမွာ အာဏာပိုင္ေတြဟာ ၄င္းေဒသကို အနီေရာင္ဇံုအျဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး မီးဖြားႏႉန္းနဲ႔ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြကို ဆက္လက္ ဂရုျပဳေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

လင္းလင္း (ShweMom)

SHARE