အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ အေကာင့္ေတြကုိ ဖယ္ရွားပစ္ေနတဲ့ Tik Tok

အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္ေနတဲ့ ေမြးေန႔ေတြနဲ႔ ဖြင့္ထားတဲ့ Tik Tok အေကာင့္အခ်ိဳ႕ဟာ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ဖယ္ရွားခံေနရပါတယ္။ ကေလးသူငယ္လံုၿခံဳေရး ဥပေဒနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး App ရဲ႕ စည္းမ်ဥး္အခ်ိဳ႕မွာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ပါ။

Children’s Online Privacy Protection Act သို႔မဟုတ္ COPPA ဆိုတဲ့ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ အြန္လိုင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒကို Tik Tok ကပါ က်င့္သံုးလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၎ဥပေဒအရ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြဟာ မိဘသေဘာတူညီခ်က္ရရိွမွ app ကို အသံုးျပဳႏုိင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Variety

ဒီဥပေဒကို က်င့္သံုးတဲ့ ဆုိရွယ္မီဒီယာဟာ Tik Tok တစ္ခုတည္းလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ Facebook မွာဆုိရင္လည္း အသက္ ၁၃ ေအာက္ ကေလးေတြအတြက္ Messenger Kids ကို ထုတ္ထားပါတယ္။ Tik Tok ကေတာ့ ၁၃ ေအာက္ကေလးေတြကို အသံုးျပဳခြင့္မေပးေတာ့တာဟာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ကစလိုက္တာပါ။ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ေအာင္ ေမြးေန႔မွားသြင္းထားသူေတြ၊ တကယ္ ၁၃ မျပည့္သူေတြတုိင္းရဲ႕ အေကာင့္ေတြကို ဖယ္ရွားပစ္ေနပါတယ္။

READ
ကမာၻ႔ေစ်းအေပါဆံုးျဖစ္လာမယ့္ ၂ေပါင္ခြဲပဲရွိတဲ့ဖုန္း
Junkee

၁၃ ႏွစ္ေအာက္ အေကာင့္ေတြကို app ထဲ ဝင္ခြင့္မေပးေတာ့ဘဲ အီးေမးလ္ကေနတစ္ဆင့္ အသက္ကို အတည္ျပဳေပးတဲ့ အစုိးရ ID ေတြကို ေတာင္းပါတယ္။ ID ကို စစ္ၾကည့္ၿပီးလို႔ အသံုးျပဳသူဟာ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ app ထဲက အသက္မျပည့္သူေတြ အသံုးျပဳဖို႔ သတ္မွတ္ထားေပးတဲ့ က႑အတြင္းသာ အသံုးျပဳေစတဲ့ စနစ္ေျပာင္းထားလုိက္ပါတယ္။ အသက္မျပည့္ေသးသူေတြက Tik Tok ဗီဒီယုိေတြကို ၾကည့္လို႔ေတာ့ရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ မသင့္ေတာ္တဲ့ category ေတြကိုေတာ့ ဝင္လို႔မရေအာင္ app က လုပ္ေပးထားပါတယ္။

Ref: The Verge

SHARE