ဂိုးသမားမ်ား၏ အရယ္ရဆံုးအမွားမ်ားစုစည္းမႈ

ဂိုးသမားေတြဟာ အသင္းတစ္သင္းရဲ့ အနုုိင္အရႈံးကို ဆံုးျဖတ္နုုိင္စြမ္းရွိပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ သူတိုု႔ရဲ့ မထင္မွတ္တဲ့
အမွားေတြက အသင္းအတြက္ အမွတ္ေတြဆံုးရႈံးေစတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ အခ်ိုု႕အမွားေတြကလည္း မမွားသင့္
ေလာက္ေအာင္ ရယ္စရာအမွားမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ လူဆိုေတာ့လည္း Errorရွိတတ္တာပါပဲေလ။ အခုုဗီဒီယို
ထဲမွာေတာ့ အရယ္ရဆံုးအမွားမ်ားကို စုစည္းတင္ျပေပးလိုုက္ပါတယ္။

Source: youtube

ေမာင္ေရႊရိုး (Shwemom)

SHARE