ကမာၻ႔အဆိုးဆံုး ပင္နယ္တီလြဲေခ်ာ္ခဲ့မႈ (၁၀)ခု

ပင္နယ္တီဆိုတာ အေျပာသာလြယ္တာ တကယ္တမ္းကန္ေတာ့လြယ္တာမဟုတ္ဘူး။ စိတ္လႈပ္ရွားမႈကို ထိန္းဖို႔ဆိုတာ အရမ္းလြယ္လွတာ မဟုတ္ဘူး။ တကယ့္ ပြဲၾကီးေတြဆိုပိုဆိုးတာေပါ့။ ေအာက္မွာေတာ့ အလြဲခဲ့ဆံုး ပင္နယ္တီ(၁၀)လံုး
ကိုုေဖာ္ျပေပးလိုုက္ပါတယ္။

Source: youtube

ထူးထူး (Shwemom)

SHARE