နိစၥဒူဝကိစၥေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘဝေတြဟာ ဒီလိုအခ်ိန္ေတြကုန္ဆံုးေနပါတယ္

Pixabay-geralt

အိပ္တာကစလို႔ Facebook သံုးတာေတြအထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘဝမွာ အခ်ိန္ေတြ ဘယ္ေလာက္ကုန္ေနၿပီဆိုတာသင္သိပါသလား။ အထူးသျဖင့္ နာရီေတြနဲ႔တြက္မယ္ဆိုရင္ေပ့ါ။ ဒါေၾကာင့္ Bright Side ကေန ကိုးကားေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အိပ္ဖို႔ႀကိဳးစားတာနဲ႔တင္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ သက္တမ္းရဲ႕ ၇ ႏွစ္နီးပါးေလာက္ကို အခ်ိန္ျဖဳန္းေလ့ရွိၾကပါတယ္တဲ့ေလ။

Pixabay-Free-Photos

ကားပါကင္ထိုးဖို႔ေနရာရွာတာနဲ႔တင္ကို ရက္ေပါင္း ၂၄၈ ရက္ေလာက္ ၾကာပါတယ္တဲ့။

Pixabay-Hans

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ တစ္သက္စာ ေရွာ့ပင္ထြက္တဲ့အခ်ိန္ဟာ ၈ ႏွစ္ခြဲေတာင္ ၾကာပါတယ္။ ၈ ႏွစ္ခြဲေတာင္ေနာ္။

Pixabay-StockSnap

အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ေနာက္ထပ္အခ်ိန္ကုန္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ ဝိတ္ေလွ်ာ့တာပါပဲတဲ့။ အခ်ိန္ကေတာ့ ၁၇ ႏွစ္ေလာက္ေတာင္ ရွိသတဲ့။

Pixabay-PublicDomainPictures

အျပင္သြားဖို႔ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ေတြဟာ ၁၃၆ ရက္၊ ေနာက္ အဝတ္အစားေရြးခ်ယ္တဲ့အခ်ိန္ပါပါရင္ ၂၉၇ ရက္ေလာက္ၾကာပါသတဲ့။

Pixabay-kaboompics

ဒါေပမဲ့ ပံုမွန္လူတစ္ေယာက္ ေလ့က်င့္ခန္းျပင္းျပင္းထန္ထန္လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာက်ေတာ့၁ ႏွစ္နဲ႔ ၄ လေလာက္ပဲ ၾကာပါသတဲ့။

READ
ကမာၻၾကီးနဲ႔သဟဇာတျဖစ္ေစမယ့္ Recyclingနည္းလမ္းေတြ အေၾကာင္း
Pixabay-StockSnap

အခုေခတ္ ဖုန္းေတြ၊ လက္ပ္ေတာ့ေတြ သံုးတဲ့ၾကာခ်ိန္က်ေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၁၁ ႏွစ္ေလာက္ ၾကာပါသတဲ့ေလ။

Pixabay-nastya_gepp

ဘာလုပ္လုပ္ထုိင္ေနတဲ့အခ်ိန္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔သက္တမ္းရဲ႕၂၁ ႏွစ္ေလာက္ရွိေနပါတယ္။

Pixabay-StartupStockPhotos

အိမ္သာမွာထုိင္တဲ့အခ််ိန္ကေတာ့ ၉၂ ရက္ေတာင္ရွိပါတယ္တဲ့ေနာ္။

Pixabay-chriskeller

တန္းစီရင္းကုန္တဲ့အခ််ိန္ေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔သက္တမ္းရဲ႕ ၂၃၅ ရက္ေလာက္ ရွိေနပါတယ္။

Pixabay-wendybkoon

သြားတိုက္တာေရာ ဘယ္ေလာက္ၾကာတယ္ထင္လဲ.. ပံုမွန္သြားတိုက္တဲ့သူဆိုရင္ေတာ့ ၇၉ ရက္ေလာက္ ရွိပါတယ္တဲ့။

Pixabay-AlbanyColley

Penny

 

SHARE