တစ္ပတ္ တစ္ၾကိမ္ Volunteer လုပ္တာက အျပင္းစားေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာနဲ႔ တူညီ

တစ္ပတ္ကို တစ္ၾကိမ္ ေဗာလန္တီယာလုပ္တာ၊ လႈမႈေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ပရဟိတေတြလုပ္တာက အျပင္စား ေလ့က်င္ခန္း လုပ္တာနဲ႔ တူေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

syda production

ကိုယ့္ရဲ႕ အခ်ိ္န္ေတြကို တျခားသူေတြအတြက္ ေပးေ၀ျခင္းက စိတ္က်န္းမာေရးကို ျမွင့္တင္ေပးေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ေလ့လာမႈမွာ ပါ၀င္ခဲ့တယ္ Royal Voluntary Service ကလည္း လုပ္အားေပးတာကေန ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈေတြ ျမင့္မားလာေစေၾကာင္း၊ စိတ္က်န္းမာေရးအေပၚမွာလည္း ေကာင္းမြန္တဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြရွိျပီး ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္ေတြကို ေလ့လာသင္ယူခြင့္ရွိေစတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားတာေတြ႔ရပါတယ္။

အဖြဲ႔၀င္ (၁၀၀၀) ေလာက္ကို ေလ့လာမႈျပဳခဲ့ရာမွာလည္း အဖြဲ႔ရဲ႕ (၆၅) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က ေပ်ာ္ရႊင္ေၾကာင္းေျပာျပီး (၃၁) ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ဖိစီမႈေတြ ေလ်ာ့က်သြားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လူငယ္ လူရြယ္ အခ်င္းခ်င္းမွာေတာင္ လက္ရွိ မ်ိဳးဆက္ဟာ အေရွ႕က မ်ိဳးဆက္ထက္စာရင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြ၊ အႏၱရာယ္ေတြပို ရွိတယ္ဆိုတဲ့ သက္ေသ သာဓကေတြလည္း အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ စိတ္က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခက္အခဲျပႆနာေတြကို ေဗာ္လန္တီယာလုပ္တာနဲ႔ ေခ်းဖ်က္ႏိုင္တယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြလည္း ဆိုေနၾကပါတယ္။

READ
လူအမ်ား ႀကိဳက္လြန္းတဲ့ ေခ်ာကလက္ဆိုတာ ဘယ္ကေန ဘယ္လိုျဖစ္လာတာလဲ

Source: Daily Mail

Matthew (ShweMOM)

 

SHARE