ကမာၻၾကီး ဘယ္ေလာက္ေတာင္ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းသြားၿပီိဆိုတာ ေဖာ္ျပေနတဲ့ ဓာတ္ပံုမ်ား

© Ali Entezari / Wikimedia Commons © Amir Sadeghi / Wikimeid Commons

ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ထိ ေရေတြၾကီးလာတာ၊ ေတာမီးေတြေလာင္တာ၊ ေရခဲေတာင္ၾကီးေတြ အရည္ေပ်ာ္တာ စတာေတြဟာ လူသားေတြရဲ႕ ဖန္တီးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာရတာေတြပါ။ ဒီအတိုင္းသာ ဆက္သြားမယ္ဆုိရင္ တစ္ေန႔မွာ လူသားေတြဟာ ကမာၻၾကီးကို ဆံုးရံႈးၾကရေတာ့မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အရမ္းမက်န္းမမာျဖစ္ေနတဲ့ ကမာၻၾကီးကို ကယ္တင္ဖို႔နဲ႔ လက္ရွိထက္ အေျခအေနေတြ ပိုမဆိုးသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ဟာ လူသားေတြမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ေအာက္ဘက္မွာေတာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေျပာင္းလဲတာက ျပက္ရယ္ျပဳစရာတစ္ခုမဟုတ္ေတာ့တာကို သက္ေသျပေနတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြပါ။ Brightside သတင္းဌာနကေနတဆင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ၿမိဳ႕ၾကီးေတြမွာ ေရေတြၾကီးလာတာ

© Xinhua News/East News © Sergey Ashmarin / Wikimedia Commons

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ (၁၀၀) ခန္႔က ေတြ႔ျမင္ရတဲ့ Pedersen ေရခဲျမစ္ၾကီးနဲ႔ ယခု      

© Science Photo Library/EAST NEWS © Science Photo Library/EAST NEWS

ေရခဲျမစ္ၾကီးတစ္ခုလံုး အရည္ေပ်ာ္လာတာ

© USGS/Exclusivepix Media/EAST NEWS © USGS/Exclusivepix Media/EAST NEWS

သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းကုန္တာ

ေတာင္အာဖရိကက Theewaterskloof ေရကာတာ

© Olga Ernst / Wikimedia Commons © Werner Bayer / flickr

အနီေရာင္ေျပာင္းၿပီး ခမ္းေျခာက္လုနီးျဖစ္ေနတဲ့ Urmia ေရကန္

© Ali Entezari / Wikimedia Commons © Amir Sadeghi / Wikimeid Commons

ေရခဲျမစ္လို႔ေတာင္ မေခၚႏိုင္ေတာ့တဲ့ Grinnell Glacier 

© T.J. Hileman / Wikimedia Commons © Blase Reardon / Wikimedia Commons

သႏာၱေက်ာက္အသစ္ေပၚထြန္းတာ (၈၉) ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီျဖစ္တဲ့ ၾသစေတးလ်က Great Barrier Reef

© Ryan McMinds / flickr © Coral Reef Studies

လင္းလင္း (ShweMom)

SHARE