ထိပ္ေျပာင္သူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း

ထိပ္ေျပာင္ျခင္းဟာ ေယာက္်ားေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို စိတ္ဒုုကၡေပးျပီး Confidenceကို က်ဆင္းေစပါတယ္။
ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္မွာ ထိပ္ေျပာင္ရင္ ပိုဆိုးပါတယ္။ နည္းလမ္းေပါင္းစံုကို ပိုက္ဆံအမ်ားၾကီးေပးျပီးစမ္းသပ္တတ္ၾကပါ
တယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ ဆံပင္ျပန္ေပါက္ေစတဲ့ နည္းလမ္းဆိုတာ အခုအခ်ိန္အထိမေတြ႕ေသးပါဘူး။ ဆံပင္စိုက္တဲ့
နည္းလမ္းကို ဝိန္းရူနီတို႔လို နာမည္ေက်ာ္ကစားသမားေတြက တတ္နုုိင္ေပမယ့္ အမ်ားစုကမတတ္နုုိင္ၾကပါဘူး။ ဒါ့အျပင္
ထိုနည္းလမး္မွာလည္း Side Effectအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ၃ႏွစ္ေလာက္ တစ္ၾကိမ္ ဆံပင္ထပ္စုိက္ရတာမ်ိဳးလည္းရွိ
သလို တစ္ခါတစ္ရံ ခြဲစိတ္မႈမေအာင္ျမင္တာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။

အခုေဖာ္ျပေပးမယ့္နည္းလမ္းကေတာ့ ထိပ္ေျပာင္သူမ်ားအေနနဲ႔ေခါင္းကို အေျပာင္တုန္းျပီး ဆံပင္မေပါက္ေတာ့တဲ့ေနရာ
မ်ားကို ဆံပင္နဲ႔တူတဲ့ တက္တူးမ်ားထိုးျခင္းပါ။ Micro Pigmentation လို႔ေခၚပါတယ္။ သူက ဘာSide Effectမွမရွိ
နုုိင္ပါဘူး။ ဒီနည္းလမ္းသံုးျပိးရင္ ထိပ္ေျပာင္တဲ့လူတစ္ေယာက္အသြင္မရွိေတာ့ပဲ ကတံုးတံုးထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ့
သြင္ျပင္ရရွိနုုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ့ Hairlineကိုလည္း အေျဖာင့္လိုုခ်င္လား၊ အေကာက္လိုခ်င္လား မိမိဘာသာေရြးခ်ယ္
နုုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

READ
ဇနီးသည္က ထားမသြားေစဖုိ႔ ၎ကုိ အျခားေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ ေဖာက္ျပန္ခြင့္ေပးထားတဲ့ခင္ပြန္း

ဒီနည္းလမ္းဟာ နုုိင္ငံတကာမွာေတာ့ ထိပ္ေျပာင္သူမ်ားအၾကားေခတ္စားလာတဲ့နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီနည္းလမ္း
အသံုးျပဳရင္ေတာ့ အျမဲလိုလိုု ကတံုးဆံပင္ေပါက္နဲ႔ပဲေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီနည္းလမး္ကို အသံုးမျပဳ
မီ မိမိရ့ဲေခါင္းဟာ ကတံုးနဲ႔လိုက္လား မလိုက္လားသိဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကတံုးက ထိပ္ေျပာင္တာထက္
ပိုၾကည့္ေကာင္းတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒိနည္းလမ္းက ေကာင္းမြန္ပါတယ္။

23

ဒီနည္းလမ္းနဲ႔တက္တူးထိုးေပးတာမ်ိဳးေတာ့ ျမန္မာနုုိင္ငံမွာ မေတြ႕ရေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ စကၤာပူနဲ႔ထိုင္းမွာေတာ့ ဒါမ်ိဳး
လုုပ္တဲ့ေနရာေတြအမ်ားၾကီးေပၚေပါက္ေနပါျပီ။ အကယ္၍ ဒါမ်ိဳးလုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ လတ္တေလာကမွာ စကၤာပူနဲ႔ထိုုင္းမွာ
ပဲလုပ္လို႔ရမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ Google ထဲမွာ Micro Pigmentation in Thailand သို႔မဟုုတ္ Micro Pigmentation in Singapore လို႔ရုုိက္ရွာျပီး ဘယ္ေနရာမွာ လုုပ္လို႕ရမလဲ ရွာလို႔ရပါတယ္။ စကၤာပူမွာေတာ့
http://www.scalptechnology.com/ က နာမည္ၾကီးပါတယ္။ အဲ့ဒိဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ဝင္ေရာက္ေလ့လာနုုိင္ပါ
တယ္။

shwemom

SHARE