ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာစြဲေဆာင္မႈရွိသူေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းၾကတာလဲ

[email protected]

မိမိပတ္ဝန္းက်င္မွာ ၾကည့္ေပ်ာ္ရႈေပ်ာ္ရွိၿပီး ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာတ့ဲသူေတြ၊ ဆြဲေဆာင္မႈရိွတဲ့လူေတြရိွၾကမွာပါပဲ။ အဲဒီလူေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ စြဲေဆာင္မႈမရိွတဲ့လူေတြထက္ ေအာင္ျမင္ေနၾကတာလဲဆုိတာကုိ သိပၸံနည္းပညာနဲ႔ အျေဖရွာေတြ႕ရိွခဲ့ပါတယ္။

ေလ့လာခ်က္ေတြအရ စြဲေဆာင္မႈရိွတဲ့လူေတြဟာ စြဲေဆာင္မႈလုံးဝမရိွတဲ့လူေတြထက္ အလုပ္ရဖုိ႔ပိုလြယ္ကူၿပီး ေငြရွာတဲ့ ေနရာမွာလည္း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ႏွာတစ္ဖ်ားသာႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ သူတုိ႔က ဒီလုိဦးစားေပးခံေနရတာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေခ်ရာခုိင္ႏႈန္းပုိမ်ားသလဲဆိုတာ ေလ့လာခ်က္ေတြကိုေတာ့ အခုလုိ အေျဖထုတ္ေပးထားပါတယ္။ Business Insider မွ ကိုးကားေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

[email protected]
– ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာစြဲေဆာင္မႈရိွတဲ့သူေတြကုိ အလုပ္ေတြက ပုိလုိလားတယ္

အလုပ္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ အလုပ္မွာ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာစြဲေဆာင္မႈရိွသူေတြ ပုိၿပီး မ်က္ႏွာသာေပးေလ့ရိွပါတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စမ္းသပ္မႈေတြအရ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ စြဲေဆာင္မႈရိွတဲ့လူေတြဟာ အလုပ္ေလွ်ာက္ရာမွာ အလြယ္တကူ ရေလ့ရိွတယ္လို႔ သိရိွရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို ရာထူးခ်င္းတူေနတာေတာင္ လစာနဲ႔အခြင့္အေရးေတြပိုမ်ားတတ္ၾကသတဲ့။ ဒါ့အျပင္ အလုပ္မွာ လစာတိုးျခင္း-မတိုးျခင္းမွာလည္း ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာစြဲေဆာင္မႈရိွတဲ့လူေတြဟာ စြဲေဆာင္မႈမရိွတဲ့လူေတြထက္ ၁၀.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ လစာပိုတိုးႏိုင္ေခ်ရိွတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာစြဲေဆာင္မႈရိွတဲ့အျပင္ အသံပိုင္းဆုိင္ရာမွာပါ စြဲေဆာင္မႈရိွတဲ့လူဆုိရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းမြန္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရတတ္ပါတယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တခ်ိဳ႕အလုပ္ေတြဟာ မ်က္ႏွာျခင္းဆုိင္ ေျပာဆုိဖုိ႔အျပင္ တယ္လီဖုန္းနဲ႔ ေျပာဆုိ ညိွႏိႈင္းရတဲ့ကိစၥေတြျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။

Freepik-senivpetro
– စြဲေဆာင္မႈရိွတဲ့လူေတြက ယုံၾကည္မႈပိုရိွတယ္

ဘယ္သူမဆုိ စြဲေဆာင္မႈရိွတဲ့လူတစ္ေယာက္ကုိ ၾကည့္မိလုိက္တာနဲ႔ အဲဒီလူမွာ ယုံၾကည္မႈရိွတယ္လုိ႔ ျမင္မိၾကမွာပါပဲ။ လုပ္ငန္းခြင္သေဘာအရဆိုရင္လည္း အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ယုံၾကည္မႈရိွတယ္လုိ႔ ထင္ရတဲ့လူေတြနဲ႔သာ အလုပ္တြဲလုပ္ရတာ ပုိအဆင္ေျပတယ္လုိ႔ လူတုိင္းက ယူဆေနၾကတဲ့အတြက္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စြဲေဆာင္မႈရွိသူေတြဟာ အျမဲတမ္းလိုလို အသာစီးရေနတတ္ၾကတာပါ။ ဒါ့အျပင္ စမ္းသပ္မႈေတြအရ ယုံၾကည္မႈရိွတဲ့လူေတြက ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းတယ္၊ ယုံၾကည္ထိုက္တယ္၊ ႀကီးစိုးႏုိင္စြမ္းရွိတယ္၊ ဥာဏ္ရည္ပိုေကာင္းတယ္လုိ႔လည္း တစ္ဖက္လူေတြက သတ္မွတ္ၾကပါတယ္တဲ့။

– ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာစြဲေဆာင္မႈရိွတဲ့လူေတြဟာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းတယ္

စြဲေဆာင္မႈရိွတဲ့လူေတြဟာ စြဲေဆာင္မႈမရိွတဲ့လူေတြထက္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္မွာ ပိုေကာင္းမြန္ပါတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ၾကတာပါ။ အလုပ္လုပ္ရာ ေနရာမွာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးဆိုတာ အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့အရာတစ္ခုပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ အဆင္ေျပတဲ့လူေတြဟာ အလုပ္မွာ သူမ်ားေတြထက္ လစာလည္း ပုိတိုးႏိုင္တဲ့အျပင္၊ ယုံၾကည္မႈေတြလည္း ရရိွေစႏိုင္ပါတယ္။

[email protected]_grote
– စြဲေဆာင္မႈရိွတဲ့လူေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာေတာင္ အႏိုင္ရရိွတတ္

၂၀၁၆ခုႏွစ္ အေမရိကန္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ ရလဒ္ေတြကုိ ေလ့လာထားတဲ့ ေလ့လာခ်က္ေတြ၊ ေတြ႕ရိွခ်က္ေတြအရ စြဲေဆာင္မႈရိွတဲ့လူေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သူမ်ားေတြထက္ ပုိၿပီး ယုံၾကည္မႈရရိွၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရႏိုင္ေခ်ျမင့္တယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရိွရတာပါ။ မဲေပးမယ့္္လူေတြဟာ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အသြင္အျပင္၊ အျပဳအမူ၊ စကားေျပာပုံေတြကုိ ၾကည့္ၿပီး ယုံၾကည္ထိုက္၏-မထိုက္၏ကို ေယဘုံယ်အားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ၾကေလ့ရိွၾကတဲ့အတြက္ မဲေပးရာမွာ ဥပတိရုပ္ေကာင္းတဲ့သူေတြကိုသာ လူေတြက မဲထည့္ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကဲဒီေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္း၊ ဇြဲ႕လံု႔လဝီရိယနဲ႔ အရည္အခ်င္းေတြသာမဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ရဲ႕ ရုပ္ရည္ရူပကာနဲ႔ ဝတ္စားဆင္ယင္ပံုေတြကိုလည္း အျမဲတမ္းလိုလို မြမ္းမံျမွင့္တင္ေနရမယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ေလာက္ၿပီထင္ပါတယ္။

READ
ထိပ္ေျပာင္တဲ့သူေတြဟာ ပိုမိုဥာဏ္ထက္ျမက္ၿပီး ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရ

Ye Yint Kyaw

SHARE