ျပတ္ဆဲသြားတဲ့အခ်စ္ေဟာင္းကို ႏွစ္ေပါင္း(၂၀) အၾကာမွာ ေက်ာက္ကပ္တစ္ျခမ္းေပးခဲ့သူ

Mary Ziegler ဟာ Bill Henrichs နဲ႔ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေမွာက္မွာ ဖ်ားနာမႈမ်ားျဖစ္စဥ္မွာေတာင္ ေရွာင္ထြက္မေျပးသြားဘဲ အတူတကြရွိေနေပးမယ္ဆိုၿပီး ကတိသစၥာတည္ခဲ့တဲ့အတိုင္း Bill နာက်န္းျဖစ္တဲ့အခါမွာ တကယ္ပဲေဘးမွာရွိေနေပးခဲ့ပါတယ္။

Fox News

Mary နဲ႔ Bill တို႔ဟာ ငယ္ခ်စ္ေတြျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္သက္ (၂၄) ႏွစ္မွာေတာ့ စိတ္သေဘာထားခ်င္းမတိုက္ဆိုင္ၾကေတာ့တဲ့အတြက္ တရားဝင္ကြာရွင္းျပတ္ဆဲခဲ့ၾကပါတယ္။ Mary တစ္ေယာက္ လက္ထပ္ခါစက ျပဳထားတဲ့ကတိသစၥာကို ကြာရွင္းၿပီးတာေတာင္ မေမ့ေသးဘဲ လုပ္ရပ္နဲ႔သက္ေသျပခဲ့ပါတယ္။

Bill ဟာ Mary နဲ႔ ကြာရွင္းၿပီး ႏွစ္ (၂၀) အၾကာမွာပဲ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ နာမက်န္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္ကပ္တစ္ျခမ္းအစားထုိုးကုသဖို႔လိုလာဃဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုၾကားခဲ့တဲ့ Mary ဟာ အသက္ (၆၂) ႏွစ္ရွိေနၿပီျဖစ္တာေတာင္ သူမအသက္အရြယ္နဲ႔က်န္းမာေရးကို ဂရုမထားဘဲ ကြာရွင္းခဲ့တဲ့အခ်စ္ေဟာင္းရဲ႕ အသက္ကိုကိုယ္တြင္းကလီစာတစ္ခုကိုခြဲေပးကာ ကယ္တင္ခဲ့ပါတယ္။

READ
သနားစရာမ်က္လံုးတိမ္စြဲေနတဲ့သမီးေလးအတြက္ ဖခင္တစ္ေယာက္ရဲ့ေမတၱာ
Fox News

အသက္ (၁၄) ႏွစ္မွာ စတင္ခ်စ္ႀကိဳက္ခဲ့ၿပီး အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွာ လက္ထပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ (၂၄) ႏွစ္တာအၾကင္လင္မယားဘဝႏွင့္အတူေနထုိင္ကာ ကြာရွင္းခဲ့အၿပီးမွာေတာ့ တစ္ေယာက္တစ္ေနရာစီ ခြဲေနခဲ့ၾကပါတယ္။

သူတို႕ႏွစ္ဦးၾကားထဲက အဓိကျပႆနာကေတာ့ Mary ဟာ သိပ္က်န္းမာေရးသိပ္လိုက္စားၿပီး Bill ကေတာ့ ျဖစ္ကတက္ဆန္းေနတာပါ။ က်န္းမာေရးကိုဂရုမစိုက္ဘဲ ေနခဲ့လို႕လည္း အခုလိုေက်ာက္ကပ္အစားထုိုးရတဲ့အထိ Bill ျဖစ္ခဲ့တာပါ။

Fox News

ေက်ာက္ကပ္အစားထိုးၿပီးေနာက္မွာေတာ့ Mary ရဲ႕ က်န္းမာက်စ္လစ္တဲ့ကုိယ္ခႏၶာဟာ အနည္းငယ္ပ်က္ယြင္းသြားၿပီး သံုးပတ္အၾကာမွာပဲ နားထားတဲ့အလုပ္ေတြျပန္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Source: Elite Readers

Penny

SHARE