မိန္းကေလးမ်ားက အတၱၾကီးသူ၊အသံုးခ်တတ္သူမ်ားကိုပိုမိုသေဘာက်ဟုေတြ႕ရွိ

မိန္းကေလးမ်ားဟာ အရမ္းသေဘာေကာင္းတဲ့ ေယာက္်ားေလးေတြထက္ အတၱၾကီးသူ၊အသံုးခ်တတ္သူ သို႔မဟုတ္ ဂ်စ္ ကန္ကန္ရွိသူမ်ားကို ပိုုမိုသေဘာက်တတ္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ American Pshycho
ဇာတ္ကားထဲက Christian Baleသရုုပ္ေဆာင္သြားတဲ့ Patrick Batemanလို ဇာတ္ရုုပ္မ်ိဳးေပါ့။

american-psycho-patrick-bateman
american-psycho-patrick-bateman

ဒီလိုမ်ိဳး မသိစိတ္က တိမ္းညႊတ္တတ္ၾကာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သေဘာအရမ္းေကာင္းလြန္းေသာေယာက္်ားေလး
မ်ားဟာ ရည္းစားမရွိျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြ သေဘာအက်ဆံုး အမ်ိဳးအစားသံုးမ်ိဳးကေတာ့ (၁)အတၱၾကီး သူ (၂) ေအးစက္စက္နွင့္ အသံုးခ်တတ္သူ (ဥပမာ Fifty Shades of Grey မင္းသားဇာတ္ရုပ္) (၃) ဂ်စ္ကန္ကန္၊
သို႔မဟုတ္ လူမ်ားႏွင့္သိပ္မတည့္သူ (ဥပမာ Sherlock Holmes လို ဥာဏ္ထက္ေပမယ့္ ဘုကြက်သူ) တိုု႔ပဲျဖစ္ပါ
တယ္။

SHARE