အလုပ္ခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ လုပ္သူေတြ ထိပ္ေျပာင္နိုင္ေခ်ပိုမ်ား

Pixel

လူပင္ပန္းနဲ႔စိတ္ပင္ပန္းဖိစီးမႈေတြေၾကာင့္ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္းျဖစ္ေပၚႏုိင္ရံုသာမကဘဲ အခ်ိန္ၾကာၾကာအလုပ္လုပ္ျခင္းကလည္း သင့္ကိုထိပ္ေျပာင္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားေစတယ္လု႔ိ သုေတသီေတြကဆိုပါတယ္။

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း တစ္ပတ္ကို (၅၂)နာရီၾကာ အလုပ္လုပ္သူေတြဟာ ဆံပင္ပိုကၽြတ္ႏို္င္တယ္ဆိုျပီး ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္သစ္တစ္ခုထြက္ေပၚလာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လူေတြကို ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြက ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ အလုပ္သမားေတြကို အလုပ္ခ်ိန္နာရီေတြေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို႔ ဥပေဒျပဳအမတ္ေတြကို သိပၸံပညာရွင္ေတြကေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

Pixel

ဒီေလ့လာခ်က္ကိုေတာ့ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္မွ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္အတြင္း အသက္(၂၀)မွ(၅၉)ႏွစ္ၾကား ေတာင္ကိုရီးယား အမ်ိဳးသားေတြကို ေလ့လာစမ္းသပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

စမ္းသပ္ရာမွာ အဖြဲ႕သံုးဖြဲ႔ခြဲဲျခားျပီး တစ္ပတ္အတြင္း နာရီ(၄၀)အလုပ္ခ်ိန္ရွိတဲ့ ‘normal’အဖြဲ႔၊ (၅၂)ၾကာ အလုပ္ခ်ိန္ရွိတဲ့ ‘long’ အဖြဲ႔နဲ႔ (၅၂)ထက္ေက်ာ္တဲ့ အဖြဲ႔ဆိုျပီး သံုးသပ္ေလ့လာခဲ့ၾကတာပါ။

‘normal’အလုပ္ခ်ိန္သမားေတြက (၂)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ‘long’ hoursသမားေတြက(၃)ရာခုိင္ႏႈန္း နဲ႔ (၅၂)ထက္ေက်ာ္တဲ့ much longer’သမားေတြက (၄)ရာခိုင္ႏႈန္းထိပ္ေျပာင္ႏုိင္ေခ်ပိုမိုမ်ားျပားပါတယ္။

Pixel

တျခားအရာေတြျဖစ္တဲ့ ပညာေရး၊ လစဥ္အိမ္ေထာင္စု၀င္ေငြ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈနဲ႔ အလုပ္အခ်ိန္ဇယားေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းျပီးေလ့လာခဲ့ပါတယ္။

ေလ့လာခ်က္ေတြအရ တစ္ပတ္အတြင္း အလုပ္ခ်ိန္(၅၂)နာရီၾကာျမင့္ေအာင္အလုပ္လုပ္တဲ့ အသက္(၂၀)နဲ႔(၃၀)အရြယ္အမ်ိဳးသားေတြဟာ ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္လုပ္သူေတြထက္ ေစာစီးစြာ ထိပ္ေျပာင္ႏို္င္ေျခပိုမ်ားတယ္လို႔ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။

အလုပ္ခ်ိန္အရမ္းမ်ားျခင္းေၾကာင့္ stressေတြပိုမ်ားျပီး၊ အားလပ္ခ်ိန္အလံုအေလာက္မရရွိျခင္းက ဆံပင္ကၽြတ္ျပီးထိပ္ေျပာင္းျခင္းရဲ႕အဓိကအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ပါတယ္။

Pixel

စိတ္ဖိစီးမႈဟာေမႊးညွင္းေပါက္ေတြကို ပ်က္စီးေစျပီး ဆံပင္ၾကီးထြားမႈကိုရပ္တန္႔ေစတဲ့ ‘catagen’ေတြ  ဆံပင္ထဲ၀င္ေရာက္လာေစတာေၾကာင့္ ဆံပင္ေတြကၽြတ္ျပီး ထိပ္ေျပာင္လာတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

Khaing

SHARE