၂၀၂၀ မွာ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မယ့္ ေရေပၚႏုိင္ငံပေရာဂ်က္

ကမၻာ့ပထမဦးဆံုး ေရေပၚႏုိင္ငံကေတာ့ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွာ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအတြင္း ေပၚေပါက္လာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုတယ္ေတြ၊ အိမ္ေတြ၊ ႐ံုးေတြ၊ စားေသာက္ဆုိင္ေတြအပါအဝင္ လူအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုး ေနထုိင္ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတုိင္းျဖစ္လာမယ့္ ထုိေရေပၚႏုိင္ငံကိုေတာ့ NGO အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Seasteading Institute က တည္ေဆာက္သြားမွာပါ။

Seasteading Institute

ေရေပၚႏုိင္ငံ ပေရာဂ်က္အတြက္ PayPal တည္ေထာင္သူ Peter Thiel က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားကာ ထုိႏုိင္ငံက ကိုယ္ပိုင္ဥပေဒေတြ၊ အစိုးရအသစ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာေတာ့ Seasteading Institute ရဲ႕ ဥကၠဌ Joe Quirk က ၂၀၅၀ ေလာက္မွာ မတူညီတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံနဲ႔ ေရေပၚႏုိင္ငံ မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာေစခ်င္ေၾကာင္း ေျဖခဲ့ပါတယ္။

Seasteading Institute

Seasteading Institute ကေတာ့ ပေရာဂ်က္အတြက္ အေဆာက္အဦးေတြ တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ ၂၀၂၀ အတြင္း ရံပံုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀ အထိ ရႏုိင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ေရေပၚႏုိင္ငံရိွ အေဆာက္အဦးေတြကို ပတ္ဝန္းက်န္ မထိခိုက္ေစဖို႔ အသီးအႏွံေတြ စိုက္ထားတဲ့ ေခါင္မိုးစိမ္းေတြ၊ ဝါးေတြ၊ အုန္းဆံခြံေတြ၊ သစ္သားေတြနဲ႔ recycle လုပ္ထားတဲ့ သံထည္နဲ႔ ပလတ္စတစ္ေတြကို အသံုးျပဳ ေဆာက္လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

READ
ေရေႏြးၾကမ္းကို ေစ်းမ်ားတယ္ေျပာလုိ႔ ခရီးသြားႏွစ္ဦးကို လုိက္႐ုိက္တဲ့ ေစ်းသည္အမ်ိဳးသမီး
Seasteading Institute

ျပင္သစ္ ေရပိုင္နက္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ထုိပေရာဂ်က္ကိုေတာ့ ျပင္သစ္ပိုလီနီးရွားအစိုးရက ခြင့္ျပဳေပးၿပီးပါၿပီ။ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာေတာင္ဘက္က ကၽြန္းစု ၁၁၈ ခုနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားမယ့္ ထုိႏုိင္ငံငယ္ေလးဟာ ကုန္သြယ္ေရးဥပေဒသစ္ေတြနဲ႔ စီးပြားေရးဇုန္လည္း ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ရိွပါတယ္။ ေနထုိင္မယ့္ လူဦးေရကေတာ့ ၂ သိန္းဝန္းက်င္ ျဖစ္ဖို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

Seasteading Institute

ေရေပၚကၽြန္းတုေတြမွာ စိုက္ခင္းေတြ၊ ေဆး႐ံုေတြ၊ သဘာဝ စြမ္းအင္ထုတ္ ဓာတ္အားေပးစက္ေတြ ထည့္သြင္းတည္ေဆာင္ထားမွာပါ။ ပထမဆံုးၿမိဳ႕ကိုေတာ့ အနား ၅ နားရိွ ေလးေထာင့္ပံု ပလက္ေဖာင္း ၁၁ ခုနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားမွာပါ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဂ်စ္ေဆာအ႐ုပ္ဆက္တံုးလို ျပန္ဆက္ၿပီး ေနထုိင္သူေတြ လိုအပ္သလို ေျမေနရာ ျပန္ေျပာင္းဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္းတုတည္ေဆာက္မယ့္ စတုဂံပံုသ႑ာန္၊ ပဥၥဂံပံုသ႑ာန္ ပလက္ေဖာင္းတုံးတစ္တံုးရဲ႕ အတုိင္းအတာမွာ အရွည္နဲ႔ အျမင့္ မီတာ ၅၀ စီရိွပါတယ္။ အေဆာက္အဦးဒဏ္ခံႏုိင္ေအာင္ ကြန္ကရစ္ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္မွာပါ။

Seasteading Institute

ပထမဆံုးတည္ေဆာက္မယ့္ ၿမိဳ႕မွာ လူဦးေရ ၂၀၀ ကေန ၃၀၀ ေနထုိင္ေစမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ေရေပၚႏုိင္ငံမွာ တစ္ၿမိဳ႕နဲ႔ တစ္ၿမိဳ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုနဲ႔ အစိုးရလည္း တူမွာမဟုတ္ဘဲ အစုိးရတစ္ခုရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို မႀကိဳက္ပါက ေနာက္တစ္ၿမိဳ႕ဆီကို လြတ္လပ္စြာ ေလွေလးေလွာ္ၿပီး ေျပာင္းသြား႐ံုပဲလို႔လည္း Seasteading Institute က ရွင္းျပထားပါေသးတယ္။ ပထမဆံုးတည္ေဆာက္မယ့္ ေရေပၚၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕စာကေတာ့ ခန္႔မွန္းေခ် အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၇ သန္း ရိွပါတယ္။

READ
ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္လိုင္း တပ္ဆင္ဖို႔ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္နဲ႔ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကတဲ့ ရြာသားမ်ား
Seasteading Institute
Seasteading Institute

Ref: Dailymail

SHARE