ရွိမယ္လို႔ေတာင္ လံုး၀မထင္ရေလာက္တဲ့ ကမၻာအေျခာက္ေသြ႕ဆံုးအရပ္ေဒသ (၅) ခု

ေျခာက္ေသြ႕တဲ့ေနရာဆိုတာနဲ႕ သဲကႏၱာရေတြခ်ည္းပဲလို႕ စိတ္ထဲထင္မိရင္ေတာ့ သင္မွားသြားမွာပါေနာ္။ သဲကႏၱာရအျပင္ ဘယ္လိုေနရာေတြပါမလဲဆိုတာ ဆက္လက္ဖတ္ရႈလိုက္ၾကပါဦး။ ကမၻာ႕အေျခာက္ေသြ႕ဆံုးေဒသေတြကို ေျခာက္ေသြ႕မႈရာခိုင္းႏႈန္းအလိုက္ အစဥ္တိုင္းေဖာ္ျပေပးသြားမွာပါ။

(၁) Dry Valleys, Antarctica

နံပါတ္တစ္ေနရာကေတာ့ အႏၱာတိကတိုက္္မွာတည္ရွိတဲ့ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ အႏၱာတိကတိုက္ဟာ ေနရာလြတ္မက်န္ ဆီးႏွင္းေတြဖုံုးလႊမ္းေနမယ္လို႕ ထင္မိၾကမွာပါ။ သို႕ေပမယ့္ ဒီလိုဝင္ရိုးစြန္းေဒသေတြမွာ မိုးဘယ္ေတာ့မွမရြာ၊ ႏွင္းဘယ္ေတာ့မွမက်တဲ့ Dry Valleys ရွိကိုရွိပါတယ္။

Elite Readers

(၂) Arica, Chile

ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္ေပမယ့္ ေဘးတစ္ေလွ်ာက္ရွိေနတဲ့ ပင္လယ္ေရေတြဟာ အထက္ပိုင္းက ေျမဆီလႊာရဲ႕ဟိုးအတြင္းထဲအထိ အစိုဓာတ္ကိုနက္နက္နဲနဲမေပးႏုိင္ပါဘူး။ တစ္ႏွစ္လံုးမိုးေရခ်ိန္လက္မဟာ (၀.၀၃) လက္မသာရွိတဲ့ေဒသျဖစ္ပါတယ္။

Elite Readers

(၃) Al-Kufrah, Libya

အာဖရိကရဲ႕ အေျခာက္ေသြ႕ဆံုးေနရာအျဖစ္ ထင္ရွားၿပီး ေဒသတြင္း အိုေအစစ္ေတြဟာ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ Al-Kufrah နဲ႔ အနီးတဝိွက္ေနရာေတြကို ဖံုးလႊမ္းထားတဲ့ သဲထုဟာ ေပေပါင္း (၉၈၀) ေလာက္နီးနီးရွိေနပါတယ္။

Elite Readers

(၄) Aswan, Egypt

READ
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္ေပမယ့္ လူကိုအႏ ၱရာယ္ျပဳႏိုင္ေျခနည္းတဲ့ သတၱ၀ါမ်ား

နံပါတ္ေလးေနရာမွာရပ္တည္ေနတာကေတာ့ အီဂ်စ္မွာရွိတဲ့ Aswan ၿမိဳ႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အီဂ်စ္ဟာ သဲကႏၱာရေပါင္းမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုုင္ထားတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ Aswan ရဲ႕ တစ္ခါတစ္ရံေလဟာ တစ္နာရီကို မိုင္ (၁၀၀) ေလာက္တိုက္ခတ္ေလ့ရိွၿပီး ဂီဇာပရမစ္ေတြတည္ေဆာက္ရာမွာအသံုးျပဳတဲ့ ေက်ာက္ခဲေတြတည္ရွိရာအရပ္အျဖစ္ေက်ာ္ၾကားပါတယ္။ တစ္ႏွစ္လံုးကိုမွ မိုးေရခ်ိန္လက္မ (၀.၀၃၃၈) သာရရွိပါတယ္။

Elite Readers

(၅) Luxor, Egypt

Aswan နဲ႔ ကပ္လ်က္မွာလိုက္ေနတာဟာ Luxor ေဒသျဖစ္ၿပီး သူဟာလည္း အီဂ်စ္အတြင္းမွာရွိပါတယ္။ ရက္နဲ႕ခ်ီၾကာတဲ့ သဲမုန္တိုင္းေတြျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး မိုးေရခ်ိန္လက္မကေတာ့ Aswan နဲ႕  သိပ္မကြာဘဲ တစ္ႏွစ္လံုးကို (၀.၀၃၄) လက္မရေလ့ရွိပါတယ္။

Elite Readers

Source: Elite Readers

Penny

SHARE