ကမာၻေပၚက အႏၱရာယ္အမ်ားဆုံး ၾကမ္းေပ့ရမ္းေပ့ဆုိတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား(၁)

ေထာင္ဆုိတာ ႏုိင္ငံတကာမွာ မရွိမျဖစ္ထားရွိရတဲ့ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြ ခုိေအာင္းရာ ထိန္းသိမ္းရာ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ အက်ဥ္းေထာင္တုိင္း တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု တူညီမႈမရွိဘဲ၊ အက်ဥ္းသားေတြရဲဲ႕ အျပဳအမူ၊ စ႐ုိက္၊ ဥပေဒအားျဖင့္ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈ ျပင္းထန္ျခင္း/မျပင္းထန္ျခင္းေပၚ မူတည္ၿပီး ေထာင္ေတြကုိ အတန္အစား ခြဲထားပါတယ္။

ဥပမာ ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မဟုတ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြဟာ ျပစ္မႈအားျဖင့္ အျမင့္ဆုံးေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူေတြ ျဖစ္တက္ပါတယ္။ ဒီလုိႏုိင္ငံေရးသမားေတြကုိေတာ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ အရက္စက္ဆုံး အၾကမ္းၾကဳတ္ဆုံး အက်ဥ္းေထာင္ေတြမွာ ထိန္းသိမ္းထားတတ္ပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပမွာေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ အႏၱရာယ္အမ်ားဆုံး အက်ဥ္းေထာင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) မဟူရာလင္းပိုင္အက်ဥ္းေထာင္၊ ႐ုရွ

႐ုရွႏုိင္ငံ မဟူရာလင္းပိုင္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ထိန္းသိမ္းေရးအေဆာက္ဦ 700 ေက်ာ္ ရွိၿပီး၊ လူသားစားရာဇ၀တ္သားမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ကုိ အဓမၼက်င့္သူမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ လူသတ္ရာဇာရာဇ၀တ္သား 3500 ေက်ာ္နဲ႔အတူ ထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ထားပါတယ္။ လူသတ္ရာဇာေတြဟာ အနည္းဆုံး လူ 5 ဦးအထိ သတ္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ဒီလုိ ရာဇ၀တ္သားေတြကို ၿငိမ္သက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔အတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ေစာင့္ စစ္တပ္ကလည္း တကယ့္ လက္သံအေျပာင္ဆုံး လက္ေရြးစင္ေတြကုိသာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားပါတယ္။

အက်ဥ္းသားေတြဟာ ႏွစ္မေစ့ဘဲ လြတ္လမ္းမရွိပါဘူး။ သူတုိ႔ကို စြတ္ျပဳတ္နဲ႔ ေပါင္မုန္႔ ေကၽြးၿပီး၊ ေန႔စဥ္ အလုပ္ၾကမ္း 14 နာရီ ခုိင္းေစပါတယ္။ လြတ္လမ္းကလည္း တစ္နည္းပါဘဲ။ ထြက္ေျပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အသက္ရွင္ရက္ ထြက္ေျပးႏုိင္သူကေတာ့ ဘယ္သူမွ မရွိပါဘူး။

(၂) ဘန္ကာ၀မ္အက်ဥ္းေထာင္၊ ထုိင္း

ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ေသဒဏ္က်ရာဇ၀တ္သားေတြကို ေဆးထုိးစီရင္ေနတဲ့ ဘန္ကာ၀မ္အက်ဥ္းေထာင္ကေတာ့ သမုိင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ 2003 ခုႏွစ္မတုိင္ခင္တုန္းက ေသဒဏ္က် အက်ဥ္းသားေတြကို ေသနက္နဲ႔ ပစ္ခတ္ စီရင္ၾကၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္းမွာ ေဆးထုိးသတ္တဲ့နည္းကို အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအက်ဥ္းေထာင္မွာ တကယ့္ နာမည္ေက်ာ္ အက်ဥ္းသား 4000 ေက်ာ္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး၊ အက်ဥ္းက်ခံရတဲ့ ပထမဆုံး သုံးလမွာ သံေျခက်ဥ္း ခတ္ခံရပါတယ္။

READ
ရုရွားႏိုင္ငံက အႏုပညာလက္ရာေျမာက္ၿပီး လွပလြန္းတဲ့ ေျမေအာက္ဘူတာရံုမ်ား

ဘန္ကာ၀မ္းေထာင္မွာ တစ္ေန႔မွာ ဆန္ျပဳတ္ တစ္ပန္းကန္ပဲ ေကၽြးတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ ေသဒဏ္က် ရာဇ၀တ္သားေတြကို ေသနတ္နဲ႔ ပစ္သတ္စီရင္ခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆုံး ပါးကြက္သားအရာရွိကေတာ့ Chavoret Jaruboon ျဖစ္ၿပီး၊ သူဟာ အခုဆုိ ဗုိလ္မွဴးႀကီးရာထူးကို ရရွိထားသူျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ေသဒဏ္က်အက်ဥ္းသား 55 ဦးကုိ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္သတ္ခဲ့တဲ့ ပါးကြက္သားျဖစ္ပါတယ္။

(၃) PAMF အက်ဥ္းေထာင္၊ အေမရိကန္

အေမရိကန္မွာ တည္ရွိတဲ့ US PAM (United States Penitentiary, Administrative Maximum Facility) အက်ဥ္းေထာင္ကို ေထာင္အရာရွိေတြ၊ ေထာင္သားေတြက ၾကမ္းတမ္းလြန္းလို႔  Alcatraz of the Rockies အက်ဥ္းေထာင္လုိ႔ ေခၚၾကပါတယ္။ အက်ဥ္းေထာင္ဆူပူမႈ ဘယ္ေလာက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အျပင္ဘက္ကို လူအရွင္တုိင္း ထြက္ခြင့္ မရွိတဲ့ လုံၿခဳံေရးအထူးအဆင့္ျမင့္ထားတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ဥ္းသားအားလုံးကလည္း အျခားအက်ဥ္းေထာင္ေတြမွ ေထာင္အရာရွိနဲ႔ အက်ဥ္းသားအခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္မႈေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသူေတြျဖစ္ၿပီး၊ 7 ေပ 12 ေပ အက်ယ္ရွိတဲ့ အခန္းေတြထဲမွာ 23 နာရီတိတိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရပါတယ္။ တစ္ေန႔ကုိ ေျခေညာင္းလက္ဆန္႔ တစ္နာရီ ခြင့္ေပးၿပီး၊ အခန္းထဲမွာ စာဖတ္လုိ႔ ရျခင္းနဲ႔၊ အစားအစာ ေကာ္ဖီ စသည္တုိ႔ကုိေတာ့ ေကာင္းေကာင္း ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပါတယ္။

(၄) ဟုိးရယန္းအက်ဥ္းေထာင္၊ ေျမာက္ကုိရီယား

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာက ေ၀ဖန္လုိ႔ ဟိုးရယန္းအက်ဥ္းစခန္းကို ပိတ္သိမ္းၿပီးၿပီလုိ႔ ေျမာက္ကုိရီးယားအစိုးရက ေၾကျငာခဲ့ေပမယ့္ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပုံေတြကေတာ့ ေျမာက္အစုိးရရဲ႕ ေၾကျငာခ်က္က မွားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဟုိးရယန္းအက်ဥ္းေထာင္ကို Kwalliso No 22 လုိ႔ ေဒသခံေတြက ေခၚဆုိၾကၿပီး၊ ျပစ္မႈႀကီးအက်ဥ္းသားနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း 5 ေသာင္းေက်ာ္ ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။

READ
မေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ထုတ္ကုန္ဆန္းေတြျပသထားတဲ့ ဆီြဒင္က The Museum of Failure

တကယ္ေတာ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူက အက်ဥ္းသား 5 ေသာင္းရဲ႕ 5 ပုံပုံ တစ္ပုံသာ ရွိၿပီး၊ က်န္တာေတြက အက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြပါ။ ေျမာက္ကုိရီယားထုံးစံအတုိင္း ႏုိင္ငံေရးုျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကို ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းေလ့ရွိပါတယ္။ လြတ္ရက္ လုံး၀ မရွိဘဲ၊ အနည္းဆုံး ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ 20 က်ခံရတဲ့ အက်ဥ္းသားတုိ႔ စုေ၀းရာပါ။ တစ္ရက္ကို အိပ္ခ်ိန္ 4 နာရီသာ ရွိၿပီး၊ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ 18 နာရီ၊ နားခ်ိန္ 2 နာရီ ( မိနစ္ 30 ဆီသီးျခားနားခ်ိန္ 4 ခ်ိန္) ျဖစ္ပါတယ္။

(၅) လာမုိဒီလုိအက်ဥ္းေထာင္၊ ကေမာၻဒီးယား

ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ၊ လာမုိဒီလုိ အက်ဥ္းေထာင္မွာေတာ့ 2000 ခုႏွစ္ ဧၿပီ 27 ရက္က ေထာင္ဆူမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ အက်ဥ္းေထာင္အရာရွိေတြက အက်ဥ္းသားေတြကို လက္ပစ္ဗုံး၊ စက္ေသနတ္၊ ေမာင္းျပန္ေသနတ္ေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းခဲ့ၿပီး၊ လူေပါင္း ရာခ်ီေသးဆုံးခဲ့ၿပီး၊ အက်ဥ္းေထာင္ၾကမ္းျပင္တစ္ခုလုံး ေသြးေခာ်င္းဆီးခဲ့ပါတယ္။

ကေမာၻဒီးယား အာဏာပုိင္ေတြကေတာ့ အက်ဥ္းသား 25 ေယာက္သာ ေသဆုံးတယ္ဆုိၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီထက္ ပုိတယ္လုိ႔ လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြက ဆုိပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ အက်ဥ္းသားေပါင္း ေသာင္းခ်ီ ရွိေနေသးၿပီး၊ အက်ဥ္းေထာင္ ေရဆုိးေျမာင္းေတြထဲမွာ အဓိက႐ုဏ္းတုန္းက ႏွိမ္နင္းထားတဲ့ အ႐ုိးစုေတြကို မၾကာခဏ ေတြ႕ရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

Shwemom Team မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ www.shwemom.com တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ ၊ Website မ်ားတြင္မဆို ျပန္လည္ကူးယူ  ေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

နတ္စည္ေတာ္ (Shwemom)

source : thesun.co.uk

SHARE