ကေလးမရႏိုုင္တဲ့ေယာက္်ားေတြအတြက္ အသံုးဝင္တဲ့ေယာဂေလ့က်င့္ခန္း

အမ်ိဳးသားေတြမွာ စိတ္ဖိစီးမႈဟာ သုတ္ေကာင္ရဲ့ အရည္အေသြးနဲ႔သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ အကယ္၍ ကေလးလိုခ်င္ျပီး
ကေလးမရနုုိင္ေသးရင္ အမ်ိဳးသမီးဘက္က လိုတာျဖစ္နုုိင္သလို အမ်ိဳးသားဘက္ကလည္းလိုတာျဖစ္နုုိင္ပါတယ္။ သင့္
ဘက္က လိုအပ္တာဆို၇င္ေတာ့ ဒီေလ့က်င့္ခန္းက သုတ္ေကာင္ေတြကို ပိုမိုက်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေစတယ္လို႔ မ်ိဳးပြားပညာရွင္
Rima Dada ကေျပာပါတယ္။

 

MEN-UP-DOG

သူမရဲ့ စမ္းသပ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးသားေတြဟာ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျပီးရင္ ၁၅ရက္အၾကာေလာက္မွာ စိတ္ဖိအားေတြ
ေလ်ာ့နည္းသြားျပီး သုုတ္ေကာင္ရဲ့အရည္အေသြးကလည္း တိုတက္လာတာကိုေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာျခင္းက
ကေလးရဖို႔ ၾကိဳးစားရာမွာ အမ်ားၾကိးအသံုးဝင္ပါတယ္။

အကယ္၍ ဒီလိုေယာဂလုပ္ျပီးမွာ မထူးျခားေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဆရာဝန္နဲ႔ျပသင့္ပါတယ္။ ၁၂လၾကာေအာင္ အကာ
အကြယ္မဲ့ ခ်စ္တင္းေႏွာျပီးခ်ိန္မွာ ကိုယ္ဝန္မရေသးရင္ ဆရာဝန္နဲ႔ တိုုင္ပင္သင့္ပါတယ္လို႔ M.D, PH.D Darius Paduch ကဆိုပါတယ္။

READ
ပုရိသေတြဣတၳိယေတြကိုခ်ဥ္းကပ္ဖုိ႔ ေၾကာက္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

Source:menshealth 

sm

 

SHARE