မ်က္ႏွာပုံကုိ ေရာင္းခ်႐ုံနဲ႔၊ ေဒၚလာ (၁၂၈၀၀၀)အထိ ရမယ့္အခြင့္အေရး

Twitter / NBC

နည္းပညာေတြ ျမင့္မားလာတာနဲ႔အမွ် သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးမွာ လူသုံးကုန္ပစၥည္းေတြသာမက စက္႐ုပ္အလုပ္႐ုံေတြမွာ အသုံးျပဳတဲ့ နည္းစနစ္ေတြဟာ ပုိၿပီး ျမင့္မားလာပါတယ္။ လာမယ့္အနာဂတ္ကာလမွာ စက္႐ုပ္ေတြက လူသားအလုပ္သမားေတြအစား ဝင္ေရာက္ေနရာယူႏုိင္တာမုိ႔ အလုပ္အကုိင္ ရွားပါးမႈ ျပႆနာေတြကလည္း ရင္ဆုိင္လာရႏုိင္ဖြယ္ ရွိေနပါတယ္။

အခုဆုိရင္ ကားထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံေတြကဲ့သုိ႔ေသာ ေနရာေတြမွာ လူသားေတြအစား၊ အလုိအေလွ်ာက္အလုပ္လုပ္တဲ့ စက္႐ုပ္ေတြ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ ဒါဟာ စက္႐ုပ္ေတြ လူ႕ေလာကအတြင္းမွာ တျဖည္းျဖည္းဝင္ဆန္႔လာတဲ့ ဥပမာတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားစက္႐ုပ္ေတြ၊ အလုိအေလွ်ာက္ အလုပ္လုပ္တဲ့ စက္ေတြ အသုံးျပဳေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိလာခဲ့ပါၿပီ။

အခုလည္း စက္႐ုပ္ထုတ္လုပ္ေရး နည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခုက လူသားမ်က္ႏွာပုံစံေတြ အလုိရွိေနပါတယ္။ သူတုိ႔ ထုတ္လုပ္မယ့္ စက္႐ုပ္ေတြကို လူနဲ႔အနီးစပ္ဆုံးတူေအာင္ ဖန္တီးခ်င္တဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကုမၸဏီနာမည္ကုိေတာ့ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ၊ Geomiq.com ကုိ အကူအညီေတာင္းၿပီး မ်က္ႏွာျပင္နမူနာပုံစံေတြ အလုိရွိေၾကာင္း ေၾကညာထားတာပါ။

သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကေတာ့ မ်ားမ်ားစားစား မဟုတ္ပါဘူး။ ပုိ႔ေပးတဲ့မ်က္ႏွာပုံက ၾကင္နာဟန္ရွိၿပီး၊ ခင္မင္ေဖာ္ေရြတဲ့ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနရမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီလုိပဲ တကယ္လုိ႔ ကုိယ့္မ်က္ႏွာပုံသာ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီဆုိရင္ေတာ့ သင့္မ်က္ႏွာပုံနဲ႔ စက္႐ုပ္ေတြဟာ ကမာၻတစ္ခြင္မွာ ပ်ံ႔ႏွံ႔သြားဖုိ႔ရွိပါတယ္။

ကုမၸဏီက သူတုိ႔ထုတ္လုပ္မယ့္ အရာေတြကို အေသးစိတ္ေၾကညာထားျခင္း မရွိဘဲ၊ သက္ႀကီးပုိင္း အဖုိးအဖြားေတြကို လူသားေတြအစား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ အတြက္ စက္ရုပ္ေတြက Virtual friend သေဘာမ်ိဳးဝန္ေဆာင္မႈေပးမယ့္ သေဘာမ်ိဳဴးမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒီစက္႐ုပ္ေတြကိုေတာ့ လာမည့္ႏွစ္မွာ ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ရွိပါတယ္။

ရံပုံေငြကုိေတာ့ VCs ကုမၸဏီက က်ခံထားတယ္လုိ႔ သိရၿပီး၊ ဒီကုမၸဏီဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ရွန္ဟုိင္းမွာေတာ့ ထိပ္သီးကုမၸဏီႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုစီမံကိန္းဟာ လြန္ခဲ့တဲ့(၅)ႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ ကုမၸဏီကေတာ့ အမ်ားျပည္သူအေနနဲ႔လည္း သင့္ေတာ္မယ့္မ်က္ႏွာပုံစံမ်ိဳးရွိရင္ အႀကံျပဳၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

လင္းသုတ

SHARE