ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံမွာ ျပင္းထန္စြာအျပစ္ေပးခံရမယ့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား

ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လေလာက္မွာ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ဥပေဒအရ ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းမွာ လိင္တူစုံတြဲေတြ၊ Gay ေတြ၊ LGBT ေတြအစရွိတဲ့ လူေတြကို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါက ေက်ာက္တုံးနဲ႔ထုသတ္ဖုိ႔အထိ ျပစ္ဒဏ္ဒီဂရီ ျမင့္မားလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏုိ္င္ငံတကာဖိအားေတြေၾကာင့္ ဘ႐ူႏုိင္းဘုရင္ ဆူလတန္က ဥပေဒကုိ ဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ျပင္းထန္တဲ့ ေသဒဏ္စီရင္မႈေတြလည္း က်န္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊ ဓမၼတာနည္းနဲ႔ဆန္႔က်င္ၿပီး ကာမဆက္ဆံမႈ၊ အဓမၼမႈ၊ လင္ငယ္ေနမႈ၊ မယားခုိးမႈ စတဲ့့ျပစ္မႈေတြကို ျပစ္မႈႀကီးစားရင္းထဲ ထည့္သြင္းၿပီး၊ ေသဒဏ္စီရင္ဖုိ႔ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပမယ့္ ျပစ္မႈေတြကေတာ့ အျခားႏုိင္ငံမွာ သာမန္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘ႐ူႏုိင္းမွာေတာ့ ျပင္းထန္တဲ့ အျပစ္ေပးမႈကို ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

The Sun

အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္း/ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ဘ႐ူးႏုိင္းႏုိင္ငံသားေတြအားလုံး အရက္ေသာက္ခြင့္/ ေရာင္းခ်ခြင့္ မရွိပါဘူး။ ရွိလာရင္ ပထမအႀကိမ္အတြက္ ႀကိမ္ဒဏ္ အခ်က္(၄၀)၊ ဒုတိယအႀကိမ္ဆုိ အခ်က္(၈၀)၊ တတိယအႀကိမ္ဆုိရင္ ေထာင္ဒဏ္(၂)ႏွစ္ပါ။ ႏုိင္ငံျခားသားေတြအတြက္ေတာ့ ျခြင္းခ်က္ရွိပါတယ္။

အရက္ ႏွစ္လီတာအထိ ဒါမွမဟုတ္ ဘီယာဘူး (၁၂)ဘူးအထိ ႏုိင္ငံအတြင္း သယ္ေဆာင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ မိမိပုိင္ အခန္း၊ အိမ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အမ်ားျပည္သူနဲ႔မသက္ဆုိင္တဲ့ေနရာေတြမွာ တစ္စုံတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစဘဲ ေသာက္သုံးႏုိင္ပါတယ္။

ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္တစ္ဦးဦးျဖင့္ ျပင္ပမွာရွိေန/သြားလာစားေသာက္ရင္

READ
သင္တန္ဖိုးထားတဲ့ စာအုပ္ေတြကုိ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္း (၆) ခ်က္

ဘ႐ူႏုိင္းႏုို္င္ငံသားေတြမွာ ေသြးသားေတာ္စပ္ျခင္းမရွိတဲ့ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမဟုတ္တဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ လိင္နဲ႔ ကပြဲ၊ အခမ္းအနား၊ အတူတူသြား၊ အတူတူလာျခင္း၊ ဆိတ္ကြယ္ရာမွာ ေနထိုင္ျခင္း စတဲ့အမႈေတြဟာ ျပစ္မႈေျမာက္ပါတယ္။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အမႈက်ဴးလြန္ခဲ့တယ္လုိ႔ သက္ဆုိင္ရာက ယုံၾကည္ရင္၊ လင္ငယ္မယားငယ္ ခ်ိန္းေတြ႕တာ ျဖစ္ေနရင္ အျပစ္ပုိႀကီးပါတယ္။ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရႏုိင္သလုိ၊ ဒဏ္ေငြ ခ်မွတ္ခံရႏုိင္ပါတယ္။

The Sun

ဆန္က်င့္ဘက္လိင္ကဲ့သုိ႔ တုပဝတ္ဆင္ရင္

အမ်ိဳးသားက အမ်ိဳးသမီးအဝတ္စားပုံစံမ်ိဳး ဝတ္ဆင္ရင္၊ ဒီလုိပဲ အမ်ိဳးသမီးက အမ်ိဳးသားပုံစံမိ်ဳး တုပဝတ္ဆင္ရင္ မည္သူမဆုိ ေဒၚလာ(၁၀၀၀)နဲ႔ညီမွ်တဲ့ ဒဏ္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္(၃)လမွ ေဒၚလာ (၄၀၀၀)နဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ဒဏ္ေငြမွ ေထာင္ဒဏ္(၁)ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ခံရႏုိင္ပါတယ္။

ဥပုသ္လအတြင္းမွာ စားေသာက္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း

ဘ႐ူႏုိင္းမွာ ဥပုသ္လအတြင္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလမတုိင္မီ စားေသာက္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း စတာေတြဟာ ဥပုသ္သီလကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သလုိ၊ ဥပေဒအရလည္း အေရးယူခံရႏုိင္ပါတယ္။ ဒီျပစ္မႈေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ေဒၚလာ(၃၀၀၀)တန္ေၾကးရွိ ဒဏ္ေငြ၊ ေထာင္ဒဏ္(၁)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရႏုိင္ပါတယ္။ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္တုန္းက အင္ဒုိအလုပ္သမားတစ္ခ်ိဳ႕ ဥပုသ္ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့လုိ႔ ေထာင္ဒဏ္(၆)လ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရပါေသးတယ္။

 

READ
တစ္ခုလပ္ေတြက လင္စုံမယားစုံ စုံတြဲေတြေလာက္ အသက္မရွည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားဆုိ

အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္ျခင္း

လင္ငယ္ေနျခင္း၊ မယားငယ္ေနျခင္း၊ မယားခုိးမႈ က်ဴးလြန္ျခင္း စတာေတြဟာ ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံမွာ အလြန္ႀကီးေလးတဲ့ ျပစ္မႈေတြျဖစ္ပါတယ္။ အခု ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒအသစ္အရ ဒီျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြဟာ အမာ်းျပည္သူေရွ႕ေမွာက္မွာ ေက်ာက္တုန္းနဲ႔ထုသတ္ခံရဖုိ႔အထိ ျပစ္ဒဏ္ျပင္းထန္လွၿပီး၊ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္အထိ ခ်မွတ္ခံရဖုိ႔ရွိပါတယ္။

The Sun

ဓမၼတာမဟုတ္ေသာ လိင္ဆက္ဆံျခင္း

ေဆာင္ပါးအစဆုံးမွာ ေဖာ္ျပခဲ့သလုိပဲ မည္သူမဆုိ ဆန္႕က်င္ဘက္ လိင္ျဖင့္ျဖစ္ေစ လိင္တူတစ္ဦးဦးျဖင့္ ျဖစ္ေစ ဓမၼတာမဟုတ္တဲ့ လိင္ဆက္ဆံနည္းျဖင့္ ဆက္ဆံခဲ့ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ဥပေဒအသစ္အရ ဒီျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြဟာ အမာ်းျပည္သူေရွ႕ေမွာက္မွာ ေက်ာက္တုန္းနဲ႔ထုသတ္ခံရဖုိ႔အထိ ျပစ္ဒဏ္ျပင္းထန္လွၿပီး၊ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္အထိ ခ်မွတ္ခံရဖုိ႔ရွိပါတယ္။

 

ဆူလ္တန္ဘုရင္ကို ေဝဖန္ပုတ္ခက္လွ်င္၊ ဆန္႕က်င္လွ်င္

ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံမွာ ဆူလ္တန္ဘုရင္ကို ေဝဖန္ပုတ္ခက္လွ်င္၊ ဆန္႕က်င္လွ်င္၊ ေစာ္ကားလွ်င္၊ ဂုဏ္သိကၡာက်င္ဆင္းေအာင္ ျပဳလုုပ္လွ်င္ ျမင့္မားတဲ့ဒဏ္ေၾကးနဲ႔၊ ဒါမွမဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ျပင္းထန္စြာ စီရင္ခံရဖုိ႔ရွိပါတယ္။ ဒီလုိအမႈမ်ိဳးဆုိရင္ ဘုရင္ကိုယ္တုိင္က တုိက္႐ုိက္ႀကိဳးကုိင္တာျဖစ္ၿပီး၊ သူ႕ပါးစပ္ကထြက္သမွ်ဟာ အမိန္႔အာဏာ ျဖစ္ပါတယ္။

လင္းသုတ (Shwemom)

Source : mirror.co.uk

SHARE