စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္တဲ့အခါ မွားေလ့ရွိတဲ့အမွား(၁၀)မ်ိဳး

နိုုင္ငံျခားကေန အလုပ္လုပ္ၿပီး ျပန္လာလုိ႕ ဘဏ္ထဲမွာ ပုိက္ဆံေလးအနည္းငယ္ စုမိေဆာင္းမိျဖစ္ရင္
စီးပြားေရးတစ္ခုခုလုပ္ဖုိ႕ စဥ္းစားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေတြးစိတ္ကူးျဖစ္ၿပီး မႏူး
မနပ္စီးပြားေရးသမားေလးဘ၀မွာ မွားေလ့ရွိတဲ့အမွား (10) မ်ိဳးကုိ ေစတနာမ်ားစြာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပး
လုိက္ပါတယ္။

1. လူလိမ္နဲ႕ေပါင္းမိတတ္တယ္

ဘယ္ႏုိင္ငံမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူမ်ားအိတ္ထဲက ပုိက္ဆံကုိ အေခ်ာင္လုိခ်င္ေနတဲ့လူေတြက ဒုနဲ႕ေဒးပါဘဲ။
အထူးသျဖင့္ ပုိက္ဆံပမာဏမ်ားေလ လုိခ်င္တဲ့ ေလာဘက ပုိေလပါဘဲ။ ဒါကုိ ေကာင္းေကာင္း
သတိခ်ပ္ထားရပါမယ္။ မဟုတ္ရင္ သင့္ပုိက္ဆံ တစ္ခုခုကို ရင္းနီးလုိက္တာလုိလုိနဲ႕ အေပ်ာက္႐ုိက္
သြားမွာပါ။

2. ဦးတည္ခ်က္မရွိတာ

တစ္ခါတရံက်ေတာ့ လက္ထဲမွာ ပိုက္ဆံကရွိေပမယ့္ ေခါင္းထဲမွာ ဘာလုပ္ရမယ္ဆုိတာ မယ္မယ္
ရရေတြးမထားတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ကိုယ္ပုိ္င္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မရွိသူေတြဟာ တစ္ျခား
လူက ဒါေလးလုပ္ၾကည့္ပါလား၊ ဟုိဟာကေကာင္းတယ္-ဆုိၿပီး လာေျပာေလ ထင္ေရာင္ထင္မွားနဲ႕
ေခါင္း႐ႈပ္ေလျဖစ္ပါတယ္။

3. အစီအစဥ္ေတြမ်ားလြန္းတာ

ဒီစီးပြားေရးသမားက်ေတာ့ ေစာေစာက နံပတ္ 2 မွာ ဟုိလူက ဟုိဟာတုိက္တြန္း၊ ဒီလူက ဒီဟာတုိက္
တြန္း-မုိ႕ အကုန္လုံးကို လုပ္ခ်င္စိတ္ေပါက္မိတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္လွမ္းခ်င္း လွမ္းမွ လမ္းေလွ်ာက္ရ
တာ အဆင္ေျပပါတယ္။ ဟုိခုန္လုိက္ သည္ခုန္လုိက္ဆုိ အက်နာတတ္ပါတယ္။ ဦးတည္ခ်က္ကုိ
ျပတ္သားစြာ တစ္ခုပဲထားပါ။

4. ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေရးစာရိတ္ မသုံးျခင္း

အခုေခတ္က ေၾကာ္ျငာေခတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာနက္၊ လူမႈကြန္ယက္၊ သတင္းဂ်ာနယ္ေတြကို
ေကာင္းေကာင္း အသုံးခ်တတ္ရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ဒီအတြက္ ဒုကၡမခံခ်င္ၾကသလုိ အလကားသုံး
ပစ္လုိက္တဲ့ ပုိက္ဆံေတြလုိ႕ ထင္တာမ်ိဳးေတာင္ ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ လုပ္ငန္းပုိင္း ထိေရာက္သင့္သ
ေလာက္ မထိေရာက္ဖူးေပါ့။

READ
တရားခံကို သူက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ျပစ္မႈအတိုင္း ထူးထူးဆန္းဆန္း အျပစ္ေပးေလ့ရွိတဲ့တရားသူၾကီး

5. စိတ္ထင္ရာ ေလွ်ာက္လုပ္တာ

လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံမရွိသူေတြဟာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ငါ့ပုိက္ဆံ၊ ငါလုပ္ခ်င္ရာလုပ္မယ္ စသျဖင့္
ေသြးနထင္ေရာက္တတ္ပါတယ္။ သန္းရာခ်ီခ်မ္းသာေနတဲ့ သူေဌးေတြဟာ ကို္ယ္မကၽြမ္းက်င္တဲ့
နယ္ပယ္ကို ကိုင္တြယ္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ အရပ္ဘက္က တတ္သိနားလည္သူကုိ ခန္႕အပ္တာ၀န္
ေပးပါတယ္။ သူေဌးျဖစ္ခ်င္ရင္ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္လုိ႕မရ။ စီးပြားေရးသေဘာတရားကို ေသခ်ာနား
လည္ထားမွ ျဖစ္ပါမယ္။

6. လုပ္ငန္းေပၚမွာမဟုတ္တဲ့ ရင္းနီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ မ်ားလြန္းတာ

လုပ္ငန္းလုပ္ဖုိ႕အတြက္ ႐ုံးခန္းလုိတယ္ဆုိပါစုိ႕။ တစ္ခ်ိဳ႕က ႐ုံးခန္းကို ၾကယ္ငါးပြင့္ဟုိတယ္မွာ လျပတ္
ငွားလုိက္တာတုိ႕၊ ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တဲ့ ကားတစ္စီးကို လုိလုိပုိပုိ သုံးစီး
ေလာက္ ၀ယ္လုိက္တာတုိ႕၊ ၀န္ထန္း ငါးေယာက္ေလာက္ ခန္႕ရင္ အဆင္ေျပႏုိင္ပါရက္နဲ႕ 15 ေယာက္
ေလာက္ ခန္႕လုိက္မိတာမ်ိဳး-စတဲ့ စီမံခန္႕ခြဲမႈအမွားေတြေၾကာင့္ ေငြေတြ အလဟႆကုန္တတ္ပါတယ္။

7. ဘ႑ာေရးအေျခအေနကုိ မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳတာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ ရွင္းလင္းတဲ့ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းေတြ၊ တိက်တဲ့
ရသုံးမွန္းေခ် ေငြေၾကးဇယားေတြ၊ မွန္ကန္တဲ့ စာရင္းအင္း အ၀င္အထြက္ေတြကုိ သူေဌးျဖစ္ခ်င္သူက
ဂ႐ုတစိုက္ ေခါင္း႐ႈပ္ခံ စစ္ေဆးႏုိင္ရပါမယ္။ ဒီလုိမွ မဟုတ္ရင္ ဂြမ္းမွာပါဘဲ။

READ
ကမာၻေက်ာ္ဆယ္လီေတြရဲ႕ အ့ံအားသင့္စရာ ျဖစ္ရပ္ေလးေတြ ...

8. လုပ္ငန္းအမွတ္တံဆိပ္ သက္သက္မွတ္မွတ္မရွိတာ

လုပ္ငန္းပုံမွန္လည္ပတ္ေန႐ုံနဲ႕ ကုမၼဏီတုိးတက္ၿပီလုိ႕ ထင္ၾကသူေတြ ရွိပါတယ္။ ကုမၼဏီနဲ႕ပတ္သက္တဲ့
Logo ေတြ၊ တံဆိပ္ေတြ-ကုိလည္း သက္သက္မွတ္မွတ္ လုပ္ထားရမွာပါ။ တရားဥပေဒအရ ကုန္အမွတ္
တံဆိပ္ မွတ္ပုံတင္တာေတြလည္း လုပ္ထားရပါမယ္။

9. စားသုံးသူကို နားမေထာင္တာ

မည္သည့္ကုန္စည္ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်သည္ျဖစ္ေစ စားသုံးသူစကားကုိ အေလးထားနားေထာင္
ရပါမယ္။ ဒီအတြက္လည္း ေစ်းကြက္ Survey အဖြဲ႕ေတြ၊ သုေတသနအဖြဲ႕ေတြလည္း လုပ္ငန္းပုိင္း တုိးတက္
လာတာနဲ႕အမွ် တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းရမွာပါ။

10. အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ေမ့ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ထားတာ

နိုုင္ငံတုိင္းမွာ အလုပ္သမား ဥပေဒရွိပါတယ္။ အလုပ္သမားဥပေဒကိုလည္း နားလည္ေအာင္ ေလ့လာရပါ
မယ္။ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားဟာ ထုတ္ကုန္ (သုိ႕မဟုတ္) ကုမၼဏီအတြက္ အေရးအပါဆုံး ရင္းနီးျမႇဳပ္ႏွံ
မႈပါ။ ဒါကုိ မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳရင္ ဘယ္အလုပ္သမားမွ ဒီကုမၼဏီမွာ မလုပ္ခ်င္ပါဘူး။ လစာေတြ အမ်ားႀကီး
ေပးထား႐ုံနဲ႕ အလုပ္ရွင္တာ၀န္ ေက်ၿပီလုိ႕ ယူစလုိ႕မရပါ။ အလုပ္သမားဥပေဒမွာပါတဲ့ အေျခခံအလုပ္သမား
အခြင့္အေရးေတြ အျပည့္ေပးရဲ႕လား၊ အားလပ္ရပ္ ပါတီလုပ္ေပးလား၊ ခရီးစဥ္ေတြ စီစဥ္ေပးလား၊ ႏုိင္ငံ႐ုိး
ရာအရ ႏွစ္သစ္ကူးကဲ့သုိ႕ေသာေန႕ထူးေန႕ျမတ္ေတြမွာ အပုိထပ္ေဆာင္းေငြ ေပးရဲ႕လား-ဆုိတဲ့ သူတုိ႕အေပၚ
မွာ ရင္၀ယ္သားကဲ့သုိ႕ ဂ႐ုစုိက္မႈေတြကလည္း အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။

နတ္စည္ေတာ္ (ShweMOM)

shwemom

Source: lifehack

SHARE