ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္မွာ ျပည့္စုံရမယ့္အရည္အေသြး(၁၀)မ်ိဳး

ကုမၼဏီတစ္ခု၊ ေနရာတစ္ခု၊ ဌာနတစ္ခု၊ ႏုိင္ငံတစ္ခုမွာ ဦးေဆာင္ဖုိ႕ စိတ္ကူးရွိသူေတြအတြက္ ေခါင္းေဆာင္
ေကာင္းတစ္ေယာက္မွာ ရွိသင့္တဲ့ အရည္အေသြး (10)မ်ိဳးကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

1. ရုိးသားမႈ

႐ုိးသားမႈဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ ဦးေဆာင္သူ မ႐ုိးသားရင္ ေနာက္လိုက္ ေနာက္
သားေတြ ခ်မ္းသာဖုိ႕ မရွိပါဘူး။

2. လူမႈဆက္ဆံေရး

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္လုိသူဟာ လူမႈဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္မွာလဲ ၀င္ဆန္႕ဖုိ႕ လိုပါတယ္။ လူမႈဆက္ဆံေရး
မေျပျပစ္ဘဲနဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါ။ ျဖစ္လာရင္လည္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ေတာ့
ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ။

3. ယုံၾကည္စိတ္ခ်ခံရမႈ

မယုံၾကည္ရတဲ့သူ ေခါင္းေဆာင္ေနရာမွာ ေရာက္သြားရင္ ဘာဆုိးက်ိဴးေတြ ရွိႏုိင္မလဲဆုိတာ စဥ္းစားသာ
ၾကည့္ေပေတာ့။ ႏုိင္ငံေရးပါတီလုိ ေနရာမ်ိဳးမွာဆုိရင္ ပါတီရံပုံေငြေတြ ဘုံးတာနဲ႕ ေဒ၀ါလီ ခံရႏုိင္ပါတယ္။

4. စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခုိင္မႈ

တစ္စုံတစ္ခုေသာ ဆုိး၀ါးေသာ ေလာကဓံနဲ႕ ႀကဳံလာတဲ့အခါ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ဟာ အထိ
အခိုက္၊ အတိမ္းအပါးနည္းေအာင္ အနစ္နာခံ တုိက္ခုိက္ရဲရပါတယ္။ ဒီလုိ မဟုတ္ပဲ စိတ္ဓာတ္ေပ်ာ့ည့ံစြာနဲ႕
လက္ေျမႇာက္ အ႐ႈံးေပးဖုိ႕သာ စဥ္းစားေနသူဆုိ ေခါင္းေဆာင္ မျဖစ္ထုိက္ပါဘူး။

READ
အလုပ္မွာ တက္ၾကြမႈမရွိဘဲ ပ်င္းရိေနၿပီဆုိရင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ

5. တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္း

အခု မ်က္ေမွာက္မွာ ေခတ္စားတဲ့ စကားလုံးေလးေပါ့။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ဟာလည္း တာ၀န္
ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ အျပည့္ရွိရပါတယ္။ ဘယ္ကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္ ထမင္းေရပူ လွ်ာလႊဲ လုပ္လုိ႕ မရပါဘူး။ တာ၀န္ယူစ
ရာရွိရင္ ရဲရဲတာ၀န္ယူမယ္၊ တာ၀န္ခံစရာရွိရင္ ရဲရဲ တာ၀န္ခံမယ္-ဆုိတဲ့ စိတ္ ရွိရမယ္။

6. စိတ္ရွည္မႈ

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္လုိသူဟာ စိတ္တုိလုိ႕ မရပါဘူး။ စိတ္တုိရင္လည္း စိတ္ရွည္ေအာင္ အရင္ ေလ့က်င့္
သင့္ပါတယ္။ အေရးနဲ႕အေၾကာင္းဆုိ ေနာက္လုိက္ ငယ္သားေတြက ကုိယ့္ေခါင္းေဆာင္ စိတ္တုိမွာ ေၾကာက္
ေနရတာနဲ႕ အက်ိဳးရွိတဲ့ အလုပ္ေတြ မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။

7. သစၥာေစာင့္သိျခင္း

အဖြဲ႕စည္းတစ္ခုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ သစၥာတရားဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္
လုပ္လုိသူဟာ အေျခခံက်တဲ့ သစၥာေစာင့္သိျခင္း-ဆုိတဲ့ ကုိယ္က်င့္တရားကို ပိုင္ဆုိင္ရမွ လူေတြက ေလး
စားၿပိး စိတ္ခ်ရတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။

READ
ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ကေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ဖို႔လ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္မ်ား

8. စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္

ဒါကလည္း အေရးႀကီးတဲ့ အရည္အခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ လႈံ႕ေဆာ္ႏုိင္မႈ စြမ္းအား ျမင့္မားလာ
သည္နဲ႕အမွ် အဖြဲ႕အစည္းဟာ တုိးတတ္ပါတယ္၊ ကုမၼဏီဟာ ထြန္းေပါက္ပါတယ္၊ တပ္မေတာ္ဟာ ခုိင္မာ
ပါတယ္။ ႏုိင္ငံဟာ ႀကီးပြားပါတယ္။

9. တီထီႏုိင္မႈစြမ္းအား

ဒီေကြ႕မွာ ဒီတက္နဲ႕ ေလွာ္မယ္၊ ဒီစခန္းကိုေတာ့ ဒီလမ္းက သြားမယ္-ဆုိတဲ့ သူမ်ားထက္ ပုိမုိသင့္ေတာ္တဲ့
စိတ္ကူးေကာင္းေတြ ရွိေနရမွာျဖစ္ၿပီး အခက္အခဲတစ္ခုကို ထုိးေဖာက္မယ္ဆုိတဲ့အခါမ်ိဳးမွာလည္း ဘယ္
လုိ ပုံစံနဲ႕ ထုိးေဖာက္ရမလဲဆုိတာကို ေကာင္းေကာင္း သိထားရပါမယ္။

10. အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ သေဘာထား

ကုိယ့္လက္ေအာက္ငယ္သားေတြက ေကာင္းမယ္ထင္လုိ႕ တင္ျပတာကို ပယ္ခ်စရာရွိရင္ အမိန္႕နဲ႕ ပယ္ခ်
တာထက္ ဘာေၾကာင့္ ပယ္ခ်ရသလဲဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးနုိင္ရပါမယ္။ အရာရာကို အေကာင္းျမင္
ေနဖုိ႕ မဆုိလုိေပမယ့္ မွန္ကန္ေသာအေၾကာင္းအရာေတြကိုေတာ့ အဆုိးျမင္လုိ႕ မရပါဘူး။ လက္ခံႏုိင္တဲ့
အရည္ခ်င္း ရွိရပါမယ္။

နတ္စည္ေတာ္ (ShweMOM)

ShweMOM

Source: listdose

SHARE