သင့္ကိုုလူတစ္ေယာက္ခ်စ္လာနုုိင္ေစမယ့္ သင္မထင္ထားတဲ့အခ်က္(5)ခ်က္

တစ္ခါတေလ ကုိယ္ထင္မွတ္မထားတဲ့ အျပဳအမူအေျပာအဆုိေလးေၾကာင့္လူတစ္ေယာက္
ဟာသင့္ကုိ ခုိက္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္ထင္မွတ္မထားဘဲ ျပဳမူလုိက္လုိ႕ အခ်စ္ဆုိ
တာကုိဖစ္သြားေစႏုိင္တဲ့အေၾကာင္းအရာ (၅)မ်ိဳးကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

1. သင္ဟာ သူတုိ႕နဲ႕ တစ္နည္းတစ္ဖုံ တူေနရင္

လူတစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ ပင္ကုိယ္စ႐ုိက္၊ ပုဂၢဳိလ္ေရးရာ၊ ေန႕စဥ္လူေနမႈဘ၀ တူေနရင္ တစ္ေယာက္
နဲ႕တစ္ေယာက္ စိတ္၀င္စားဖုိ႕ဆုိတာ မခဲယဥ္းပါဘူး။ ဒါဟာ လက္တြဲေဖာ္ေတြအခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကုိ
တစ္ေယာက္ နားလည္ေစႏုိင္တဲ့ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ေနလုိ႕ပါ။

2. တစ္စုံတစ္ေယာက္နဲ႕ မ်က္လုံးခ်င္း ႏွစ္မိနစ္ေလာက္ စုိက္ၾကည့္မိရင္

တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ မ်က္လုံးခ်င္း စိုက္ၾကည့္တာမ်ိဳးဟာ အလြန္သိမ္ေမြ႕နက္နဲ႕တဲ့အခ်စ္ဆုိတဲ့ အရာ
ဆီကုိ ေပါင္းကူးေပးႏုိင္စြမ္းရွိပါတယ္။  မ်က္လံုးေတြဟာ လူေတြရဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္ဆီကုိ ပို႕ေဆာင္ေပးနုုိင္တဲ့
တံခါးေပါက္ေတြပါ။

3. ေခြးတစ္ေကာင္ပိုင္ရင္

READ
ေယာက်္ားေလးေတြ လက္မထပ္ခ်င္ၾကတဲ့ မိန္းကေလး (၅) မ်ိဳး

University of Michigan ရဲ့ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ  အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ေခြးပိုင္တဲ့ ေယာကၤ်ားေလးေတြ
ကို ပိုမို ဆြဲေဆာင္မႈရွိတယ္လို႕ ထင္ၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ ေခြးပိုင္တဲ့သူေတြဟာ ပိုမိုျပီး relaxျဖစ္တဲ့ပံု၊ ခင္ဖုိ႕
ေကင္းတဲ့ပံု၊ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ပံုေပၚတာေၾကာင့္ ပိုမိုစြဲေဆာင္မႈရွိေနတာလို႕လည္း ဆုိပါတယ္။

4. တူရိယာပစၥည္းတစ္ခုခုကို တီးခတ္တတ္ရင္

ျပင္သစ္နုုိင္ငံမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သုေတသနျပဳခ်က္အရ တူရိယာပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး တီးခတ္တတ္ျခင္းဟာ
လူတစ္ေယာက္ကို ပိုမိုစြဲေဆာင္မႈရွိေစပါတယ္။ စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခုုမွာ ဂစ္တာလြယ္ထားတဲ့ သူနဲ႔ အားကစား
အိတ္တစ္အိတ္လြယ္ထားတဲ့ သူတစ္ေယာက္ကို မိန္းကေလး၃၀၀ကို ဖုန္းနံပါတ္ေတာင္းခိုင္းခဲ့ပါတယ္။ သူတိုု႕
ရဲ့စမ္းသပ္ခ်က္အရာ မိန္းကေလးအမ်ားစုဟာ ဂစ္တာလြယ္ထားတဲ့သူကိုပိုစိတ္ဝင္စားတာကို ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။

5. အနီေရာင္ဝတ္ဆင္တဲ့အခါ

စလိုဗက္ေကးရီးယားနုုိင္ငံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေလ့လာမႈအရ မိန္းကေလးေတြဟာ အနီေရာင္ဝတ္ဆင္တဲ့အခါ
မွာ ေယာကၤ်ားေလးေတြရဲ့ အာရံုစူးစိုက္မႈကို ပိုခံရပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ အနီေရာင္ဟာ ေယာကၤ်ားေလးေတြဝတ္
ဆင္တဲ့ အခါမွာလည္း စြဲေဆာင္မႈရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

Source: independent.co.uk

SHARE