တစ္သက္မွာ တစ္ခါျမင္ဖူးဖို႔ေတာင္ ခက္ခဲလြန္းတဲ့ ကမၻာ့အရွားပါးဆံုး တိရိစၦာန္မ်ား

လူေတြကေတာ့ ကိုယ္မျမင္ဖူးေတာ့တဲ့ တိရိစာၦန္က ခပ္ရွားရွားရယ္လို႔ မွတ္ထားၾကမွာ ျဖစ္ေပမယ့္လို႔ တကယ္တမ္း ေလာကႀကီးမွာ ေတြ႔ျမင္ရခဲလွတဲ့ ထူးျခားတိရိစာၦန္ေတြ မ်ားစြာရိွေနပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ Shwemom မီဒီယာကေန ပရိသတ္ေတြအတြက္ တစ္သက္မွာ တစ္ခါေတာင္ ေတြ႔ျမင္ရဖို႔ မေသခ်ာတဲ့ ကမၻာ့အရွားပါးဆံုး တိရိစာၦန္ ၁၀ မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁) ႏွစ္တစ္ရာအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ျမင္လုိက္ရတဲ့ က်ားသစ္နက္ (ယခု ၂၀၁၉ ထဲမွာ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရတာပါ)

Instagram

(၂) နယူးဂီနိမွာ ေတြ႔ရတဲ့ အပူပုိင္းမုိးသစ္ေတာေတြထဲက သစ္ပင္သားပိုက္ေကာင္

Instagram

(၃) ၾသစေတးလ်၊ ကြင္းစ္လန္းမွာ ေတြ႔ရတဲ့ အယ္လ္ဘီႏုိ ကိုအာလာ

© Matthew Chiaravalle / National Geographic

(၄) သေႏၶေျပာင္းထားတဲ့ အျပာေရာင္ အေမရိကန္ ေက်ာက္ပုစြန္

© Jane Carter / Wikimedia Commons © Steven G. Johnson / Wikimedia Commons

(၅) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ စတင္ေတြ႔ရိွခဲ့တဲ့ Gerp’s mouse lemur ၾကြက္မ်ိဳးစိတ္သစ္

© Blanchard Randrianambinina / Wikimedia Commons

(၆) နမ္မီဘီယားမွာ ေတြ႔ရတဲ့ ေၾကာင္မ်ိဳးစိတ္ႏြယ္ဝင္ တိရိစာၦန္တစ္မ်ိဳး

© Jim Zuckerman / National Geographic

(၇) အ႐ိုးထိကို မည္းနက္ေနတဲ့ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံက Ayam Cemani ၾကက္မ်ိဳးစိတ္

Instagram

(၈) ေနာ္ေဝမွာ ေတြ႔ရတဲ့ ရွားပါးသမင္ျဖဴ

© Mads Nordsveen / National Geographic

(၉) တ႐ုတ္ရဲ႕ Tian Shan ေတာင္တန္းေပၚမွာ ေတြ႔ရတဲ့ ပီကာေကာင္

© Weidong Li / National Geographic

(၁၀) တန္ဇနီးယားႏုိင္ငံမွာ ေတြ႔ရတဲ့ ကာရာကယ္ ေၾကာင္ရွည္မ်ိဳးႏြယ္

© Ayala Fishaimer / National Geographic

Ref: Bright Side

SHARE