ခ်စ္သူမျဖစ္ခင္ သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္အရင္တြဲျခင္းရဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

လူတစ္ေယာက္နဲ႔ခ်စ္သူမျဖစ္ခင္ အရင္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းအျဖစ္တြဲၾကည့္ျခင္းဟာ အက်ိဳးေက်းဇူး အမ်ားႀကီး ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ခ်စ္သူအျဖစ္လက္မခံမီ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ကို အရင္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းအျဖစ္တြဲၿပီး
သူ႔ရဲ႕အမူအက်င့္မ်ားကို အနီးးကပ္အကဲျဖတ္ေလ့လာသင့္သည္။

(၁)အရင္ရည္စားလို မိမိအေပၚ တူညီသည့္အမွားမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္း ရွိမည္မဟုတ္

သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္း ဘယ္ေတာ့မွထိခိုက္ေအာင္လုပ္မည္ မဟုတ္ဆိုသည့္ စကားအတိုင္း သင့္သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ အတြက္ အရင္တြဲခဲ့သည့္ ရည္းစားေဟာင္း လုပ္ခဲ့သည့္ အမွားမ်ားလို မိမိအေပၚ က်ဴးလြန္မည္မဟုတ္။

495542869

(၂)လက္တြဲခိုင္ၿမဲဖို႔ ပိုေသခ်ာ

အရင္ရည္းစားႏွင့္ကြဲကြာခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ေတြးၾကည့္ပါ။ဘာေၾကာင့္ကြဲရတာလဲ.? ႏွစ္ဦးၾကားက
ကြဲလြဲတဲ့သေဘာထားေတြေၾကာင့္ လမ္းခြဲခဲ့ရတာပါ။ယခုတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ အရင္ဆံုးသူငယ္အခ်င္းအျဖစ္ လက္တြဲခဲ့ၿပီး
ျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးၾကား နားလည္မႈရွိသင့္သေလာက္ နားလည္ၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ေရရွည္လက္တြဲခိုင္ၿမဲဖို႔ ပိုမိုေသခ်ာႏိုင္ပါတယ္။

(၃)တစ္ေယာက္အေၾကာင္းတစ္ေယာက္ အတြင္းသိအဆင္းသိ

ခ်စ္သူဆက္ဆံေရးကို မစတင္ခင္ သူငယ္ခ်ငး္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတာေၾကာင့္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးအၾကား ဖံုးကြယ္ထားသည့္ကိစၥ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနပါတယ္။အတြင္းသိအဆင္းသိေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ တစ္ေယာက္အားနည္းခ်က္ကို တစ္ေယာက္
သိျမင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

READ
အမ်ိိဳးသမီးတိုင္း သိထားသင့္တဲ့ အေရးေပၚသေႏၶတားေဆး အေၾကာင္း

0410-man-woman-friends-sm

 

(၄)ယံုၾကည္မႈကို အထူးတည္ေဆာက္စရာမလုိ

မိမိယံုၾကည္သူကိုသာသူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ ေပါင္းသင့္ေလ့ရွိတာေၾကာင့္ယံုၾကည္မႈကိုသီးသန္႔တည္ေဆာက္ယူစရာမလို။ ယံုၾကည္နားလည္မႈကိုတည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္ေန။

(၅)သူ႔ရဲ႕စိတ္ဖိစီးတတ္သည့္ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥတစ္ခ်ိဳ႕အေပၚ နားလည္ထား

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္လက္တြဲၾကရာတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးရဲ႕စိတ္ခံစားမႈ၊စိတ္ဖိစီးမႈအေျခအေနကို နားလည္ ထားေပးဖို႔လိုပါတယ္။ဥပမာ- အလုပ္မွာစိတ္ဖိစီးလာသလား ဒါမွမဟုတ္တျခား တစ္ခုခုေၾကာင့္ စိတ္ညစ္လာသလား စတဲ့မ်က္ႏွာအမူအယာႏွင့္စိတ္ခံစားခ်က္ကို သိနားလည္ေပးႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ကသူငယ္ခ်င္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ ဆိုရင္ေတာ့ဒီအခ်က္ေတြကို အလုိလိုနားလည္ထားၿပီးျဖစ္မွာပါ။

450-487415436-great-friendship

(၆)မေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြ ရွိေပမယ့္ နားလည္လက္ခံထားၿပီးျဖစ္ေန

ဥပမာ ဒီလူဟာေဆးလိပ္ေသာက္တတ္တယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ ဒီအခ်က္ကိုနားလည္လက္ခံထားၿပီး ျဖစ္ေနတာမ်ိဳး။ ခ်စ္သူဆက္ဆံေရးမ်ိဳးမစခင္တည္းက ဒီလူ႔မွာရွိတဲ့မေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြကို ႀကိဳတင္သိရွိထားကာ နားလည္လက္ခံ ထားၿပီးျဖစ္ေန။

SHARE