ကရကဋ္ရာသီဖြားေတြရဲ႕ ဇူလိုင္လ ကံဇာတာ ေဟာစတမ္း

Cancer (ကရကဋ္ရာသီဖြား– ဇြန္ ၂၁ မွ ဇူလိုင္ ၂၂)ရာသီဖြားေတြရဲ႕ ဇူလိုင္လ ကံၾကမၼာေဟာစတမ္းကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ဒီလမွာေတာ့ အလုပ္ကိစၥနဲ႔ မိသားစု အေရးကိစၥေတြကို ညီမွ်ေအာင္ ခ်ိန္ဆေနရမယ့္ ကာလပါ။(၁၃)နဲ႔ (၂၄) ရက္ေန႔အတြင္း တျခားသူေတြအေပၚ မွီခိုေနရပါလိမ့္မယ္။ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ရဲ႕ အစီအစဥ္ေတြကို တျခားသူေတြမပါပဲ တစ္ေယာက္တည္း အေကာင္အ ထ ည္ေဖာ္ရပါလိမ့္မယ္။ဇူလိုင္(၂၃)ေနာက္ပိုင္းက်ရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ အႀကံ အစည္ အစီအစဥ္ေတြကို ျပန္ၿပီး တေက်ာ႔ျပန္ ဦးေမာ့ လာပါလိမ့္မယ္။

အလုပ္အကိိုင္ -ဒီလမွာေတာ့ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရပါလိမ့္မယ္္။ၿပိဳင္ဆိုင္ မႈေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါတယ္။စိတ္ကူးအႀကံဥာဏ္သစ္ေတြကြန္႔ျမဴးေနမယ့္ လျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္လာပါလိမ့္မယ္။ကိုယ့္ရဲ႕ အလုပ္နဲ႔အိမ္မက္ေတြကို ဆုပ္ ကိုင္ႏိုင္မယ့္လပါ။

ေငြေရးေၾကးေရး – ဒီလမွာေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရး ကိစၥေတြ အတြက္ အခြင့္ အလ မ္းသစ္ေတြ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ေမွ်ာ္လင့္ မထားတဲ့ ေနရာ ေတြကေန ေငြရေပါက္ ရလမ္းေတြ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသစ္ေတြ တိုး ခ်ဲ႕ရမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ ႀကံဳရပါလိမ့္မယ္။ကိုယ့္ခ်စ္သူ၊ဇနီးနဲ႔ခင္ပြန္း ဆီကေန အကူအညီေတြ ရပါလိမ့္မယ္။တျခားသူကို ပိုက္ဆံေခ်း၊ေငြေၾကး ကူညီရတာ မ်ိဳး နဲ႔ ႀကံဳရပါလိမ့္မယ္။

READ
Aquarius (ကုမ္)ရာသီဖြားေတြကို ခ်စ္မိရင္ သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ား
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

ေမတၱာေရး -ဒီလမွာေတာ့ အခ်စ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအခြင့္ အလမ္းေတြ ေပၚ လာပါလိမ့္္မယ္။စဥ္းစားဆံုးျဖတ္စရာေတြနဲ႔ ႀကံဳရပါလိမ့္မယ္။ဆန္႔က်င္ဘက္ လိ င္ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းေတြျမင့္တက္ေနပါလိမ့္မယ္္။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အလွ အပန႔ဲ ဆြဲေဆာင္မႈေတြလည္း ျမင့္ေနပါလိမ့္မယ္။စံုတြဲေတြအေနနဲ႔ ကေလး ယူ မယ့္ အစီီအစဥ္ရွိရင္ ဒီလမွာေတာ့ ေရႊ႕ဆိုင္း ထားသင့္ပါတယ္။

က်န္းမာေရး – စိတ္ဖိစီးမႈေတြ အရမ္းမ်ားေနရတဲ့ အတြက္ ၀က္ၿခံထြက္တာ ၊ေခါင္းကိုက္၊ေခါင္းမူးတာေတြနဲ႔ ႀကံဳရႏုိင္ပါတယ္။ဒီလမွာေတာ့ မိသားစုကိစၥ၊ စီးပြားေရး ကိစၥ၊အလုပ္ကိစၥေတြၾကားမွာ လံုးပန္းေနရမယ့္ လပါ။

Ref;sunsigns

SHARE