ၿပိႆရာသီဖြား(April 20 to May 20)တို႔အေၾကာင္း

ၿပိႆရာသီဖြားမ်ား ဧၿပီလ(20) ရက္ေန႔မွ ေမလ(20)ရက္ေန႔အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားကို ၿပိႆရာသီဖြားမ်ားလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ အေျခအေနနဲ႔ အ က်င့္စ႐ုိက္ေတြကို ေဖာ္ျပရလွ်င္...

ကုမ္ရာသီဖြား(Jan 20- Feb 18)မ်ားအေၾကာင္း

ကုမ္ရာသီဖြား(Aquarius)တုိ႔၏ သေဘာသဘာ၀ ႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီလ (20)ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ (18)ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားကုိ (Aquarius) လုိ႕...

ကရကဋ္ရာသီဖြား (June 22-July 22)မ်ားအေၾကာင္း

ကရကဋ္ရာသီဖြားတုိ႔ရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထား ကရကဋ္ရာသီဖြားေတြရဲ႕ ရာသီခြင္သေဘာတရားအရ အသိပညာအတတ္ပညာကို ကုိးကြယ္တယ္၊ ရွာမီးတယ္၊ သံေယာ ဇဥ္အလြန္ႀကီးမားတတ္သူေတြ ျဖစ္ၿပီး၊ မွန္တယ္ထင္ရင္...

တူရာသီဖြား(Sep 23-Oct 22)မ်ား အေၾကာင္း

တူရာသီဖြား(Libra)တုိ႕၏ သေဘာသဘာ၀ တူရာသီဖြား(Libra)တုိ႕ဟာ ရာသီခြင္ရဲ႕ ပင္ကုိယ္သေဘာသဘာ၀အရ ၎တုိ႔ဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိစိတ္ရွိတယ္၊ သံ ခင္းတမန္ခင္း ကၽြမ္းက်င္ၾကတယ္၊ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ဖြယ္အမူအယာရွိၾကတယ္၊...

မိန္ရာသီဖြား(Feb 19-Mar 20)မ်ားအေၾကာင္း

မိန္ရာသီဖြား(Pisces)မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ ႏွစ္စဥ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (19)ရက္မွ မတ္လ(20) ရက္ေန႔အတြင္း ေမြးဖြားသူေတြကုိ မိန္ရာသီဖြားမ်ားလုိ႔ ေခၚပါတယ္။...

မႆိရာသီဖြား(March 21- April 14))မ်ားအေၾကာင္း

မႆိရာသီဖြား (Aries March 21- April 14) သဘာ၀ Aries (မႆိရာသီဖြားမ်ား)ေတြဟာ မတ္လ(21)ရက္မွ ဧၿပီလ...

Scorpio အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ့ ထူးျခားေသာဝိေသသ(၈)ခု

Scorpio မိန္းကေလးေတြဟာ စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခုိင္ျပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားကိုးတက္ၾကပါတယ္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဒီရာသီဖြား မိန္းကေလးေတြမွာ Negative ေရာက္တဲ့...

ၿပိႆရာသီဖြားကိုစိတ္၀င္စားေနလား … ဒါေတြ အရင္ဖတ္ၾကည့္ထား

ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီ 20- ေမ 20 အတြင္း ေမြးဖြားသူေတြကုိ ၿပိႆရာသီဖြားေတြလုိ႔ ေခၚပါတယ္။...

မိႆရာသီဖြား(Aries)ရဲ့ခ်စ္သူျဖစ္လုိသူေတြ သိထားသင့္သည့္အရာမ်ား

Shwemom ပရိသတ္ႀကီးထဲမွာ မိႆရာသီဖြားတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္မိေနတဲ့သူေတြ ပါႏုိင္ေကာင္းပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ရာသီခြင္ သေဘာတရားေတြအရ သင့္ကုိ...

မိန္ရာသီဖြား(Pisces)ေကာင္ေလးကိုၾကိဳက္မိေနရင္ သိထားသင့္တဲ့အခ်က္မ်ား

မိန္ရာသီ(Pisces) ဆိုတာကေတာ့ February 18 – March 20 အတြင္းမွာ ေမြးဖြားသူမ်ားကိုဆိုလိုတာပါ။ မိန္္ရာသီဖြား...

Trending

Featured Stories