အေတြ႔အၾကံဳမရွိေသာအလုပ္တစ္ခုေလွ်ာက္သည့္အခါ

no experience အလုပ္

ဥပမာ သင္အလုပ္တစ္ခုကုိုေလွ်ာက္ဖို႔ၾကိဳးစားေနျပီး CV တစ္ေစာင္၊ Cover Letter တစ္ေစာင္လည္း
ေသေသခ်ာခ်ာေရးၿပီးသြားၿပီးဆိုပါစို႔။ ဒါေပမယ့္ သင့္မွာကအဲ့ဒိအလုပ္နဲ႔ပက္သက္ၿပီးအေတြ႔အၾကံဳမရွိဘူး
ဆိုပါစို႔။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒိ CV နဲ႔ Cover Letter မပို႔ခင္မွာေသခ်ာ ၿပန္စစ္မိ ပါရဲ့လား။ လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား
လုပ္ေလ့ရွိတဲ့ အမွား တစ္ခုကိုေၿပာၿပပါမယ္။ သင့္ရဲ့ Cover Letter မွာေအာက္ပါ ၀ါက်မ်ိဳးေတြသံုးဖူးပါသလား?

(1)  “Despite my limited experience with marketing…”
(2)  “Although I do not have experience directly managing people…”
(3)  “While I only have work experience doing administrative tasks…”

READ
အြန္လိုင္းမွ ပညာသင္ၾကားျခင္းျဖင့္ ရရွိလာမယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

အထက္ပါ ဝါက်မ်ားကေတာ့ အေတြ႔အၾကံဳမရွိေၾကာင္းကို ဝန္ခံေဖာ္ၿပတဲ့ ၀ါက်မ်ားၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုမွားတယ္
လို႔ေတာ့ ဘယ္သူမွ ထင္ၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုေရးၿခင္းက သင္ဟာ သူ႔အလုပ္အတြက္ သိပ္သင့္
ေတာ္လွတဲ့သူ မဟုတ္ေၾကာင္း ေထာက္ၿပေနသလိုပါပဲ။

ဘာလုပ္သင့္လဲ?

သင္အရင္က အေတြ႔အၾကံဳမရွိခဲ့လည္း သင္အေတြ႔အၾကံဳမရွိေၾကာင္းကိုေဖာ္ၿပမယ့္အစား အၿခားသင့္ရဲ့အားသာ
ခ်က္ေတြကို ပိုအာရံုစိုက္ေဖာ္ၿပသင့္ပါတယ္။ သင့္ရဲ့အားသာခ်က္ေတြက သူေခၚယူေနတဲ့ရာထူးအတြက္
ဘယ္လို သင့္ေတာ္ေၾကာင္းေဖာ္ၿပပါ။ သင့့္ရဲ့စိတ္အားထက္သန္မႈကို ဦးစားေပးေဖာ္ၿပပါ။ ဥပမာ ေအာက္ပါ
၀ါက်မ်ိဳးေတြသံုးလို႔ရပါတယ္။

(1)  “I’m excited to parlay my experience in PR to a more analytical marketing position.”
(2)  “I’m ready to take the next step in my career- management.”
(3)  “I’m eager to translate my success in this administrative position to a more client-focused
role.”

READ
ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ကေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ဖို႔လ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္မ်ား

ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔အေတြ႔အၾကံဳမရွိတဲ့အေၾကာင္းကိုေထာက္မၿပပါနဲ႔။ သင္ရဲ့အားသာခ်က္ေတြက သင္ေလွ်ာက္
ထားတဲ့ရာထူးအတြက္ ဘာေၾကာင့္သင့္ေတာ္သလဲဆိုတာကိုသာ အဓိကထားေဖာ္ၿပပါ။

ဒီလို အင္တာဗ်ဴး နဲ႔ပက္သက္တာေတြကို http://jobsearch.about.com/ မွာလည္း ရွာေဖြဖတ္ရႈနုိင္ပါတယ္။

မုိးရွင္း (I.M.T)
Ref:linkedin

SHARE