ျမင္လုိက္တာနဲ႔အူတက္ေအာင္ရယ္ရမယ့္ ဖက္ရွင္ဆုိင္ရာအႀကံေပးခ်က္မ်ား

Flipboard

ဖက္ရွင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အႀကံေပးခ်က္ေတြကုိ သင္ ဘယ္ေလာက္ ဖတ္ခဲ့ဖူးလဲ။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ။ သင္ဖတ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဖက္ရွင္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးခ်က္ေတြဟာ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြေလာက္ သင့္ကုိ မွတ္မိေစမွာ မဟုတ္တာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။

ဖက္ရွင္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ အုိင္ဒီယာအဆန္းေတြ ထြက္တတ္တဲ့ Jessica Saia ဆုိတဲ့ ၀က္ဆုိက္ကေန ဖန္တီးေပးလုိက္တဲ့ ဖက္ရွင္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးခ်က္ေတြကုိ သင္ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး ၀တ္သင့္တဲ့ပုံ၊ မ၀တ္သင့္တဲ့ပုံနဲ႔ လုံး၀ကုိ မ၀တ္သင့္တဲ့ပုံေတြအျဖစ္ သင့္ကုိ အႀကံေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကဲ….။ ပုံေတြကုိၾကည့္ရင္း ခီြလုိက္ၾကရေအာင္…။

T-SHIRTS

jessicasaia

FOOTWEAR

jessicasaia

SUNGLASSES

jessicasaia

JORTS

jessicasaia

WATCHES

jessicasaia

BUTTON DOWNS

jessicasaia

Linn

 

SHARE